Zachariáš z Hradce

* r. 1526 (1527?), Jindřichův HradecZachariáš z Hradce
†  4. února 1589, Telč

Renesanční šlechtic, pán na Telči.

Po předčasné smrti svého otce Adama I. z Hradce byl Zachariáš spolu se svým bratrem Jáchymem prohlášen r. 1549 plnoletým (ve svých 23 (22) letech!) a v dalším roce se ujal své části otcovského dědictví (Telč, Slavonice, Kunžak, Strmilov a Rozkoš). R. 1551 se zúčastnil šlechtické výpravy do Itálie k uvítání zvoleného českého krále Maxmiliána II. Poté se zdržoval téměř nepřetržitě na Telči, i když při tom dlouhodobě vykonával i veřejné funkce (přísedící zemského soudu moravského 1558 - 67, nejvyšší komorník 1573 - 87, zemský hejtman 1567 - 73, místohejtman 1573, 1580 - 88).

R. 1553 se oženil s Kateřinou z Valdštejna a věnem získal m. j. Polnou, Přibyslav, Ronov, Borovou. Po její smrti r. 1571 vstoupil v druhé manželství s Annou ze Šlejnic. Z prvního manželství měl syna Menharta (zemřel již r. 1579), z druhého manželství dceru Kateřinu, později provdanou za Ladislava Berku z Dubé. Zachariáš se pro nemoc musel r. 1573 vzdát veřejné činnosti. Po dlouhém utrpení zemřel r. 1589.

Tehdy však již mohl vidět bohaté ovoce své činnosti, především v městě Telči i v jejím okolí. Podařilo se mu zajistit hospodářský rozvoj panství na vysoké úrovni soudobé ekonomiky (rybníkářství, panské dvory, plánění půdy, centrální správa za součinnosti schopných odborníků i úředníků), aniž by docházelo ke zhoršení životních podmínek poddaných, právě naopak poddanské povinnosti byly velmi mírné. Chátrající, a proto již nefunkční "špitál" přenesl z centra na Staré Město, kde vzniklo tehdy velmi účelné a moderní zařízení pro potřebné zestárlé obyvatele města.

Solidní hospodářská základna umožnila neobyčejný umělecký a zejména architektonický rozvoj města (dokončení renesanční přestavby a přístavby zámku včetně vzácných interiérů i mobiliáře, pokračující přestavba telčského náměstí s prvními renesančními štíty, většinou na domech panských úředníků či stavitelů). Zachariáš z Hradce přispěl podstatnou měrou k tomu, že se Telč stala na konci 20. století významným městem, zapsaným do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

(Beringer, Janoušek: Město a panství ..., Telč 1891, str. 17-19; Tiray: Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913, str. 106-112)
(em)
 
VLOŽIL: Terezie Veselá (09.05.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (23.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč