Tiray Jan

* 23. říjen 1858, Velká Bíteš, okr. Žďár n. S.Foto:     Vlastivěda Moravská z roku 1926, Předmluva, strana II. 	Publikace Dějiny Telče v díle místních historiků Drdácký-Aristocrat-Telč
† 25. červenec 1925, Praha

ředitel dívčí měšťanské školy, historik, hudebník
Jan Tiray se narodil v rodině s dlouhou učitelskou tradicí. Po studiu na německém reálném gymnáziu a Učitelském ústavu v Brně (byl žákem Leoše Janáčka) učil ve Velké Bíteši a pak na cvičné škole při Učitelském ústavu v Brně.
R. 1889 byl jmenován učitelem a r. 1891 ředitelem nově zřízené dívčí měšťanské školy v Telči. Pro zkvalitnění výuky organizoval četné přednášky pro učitele, výstavky, školní slavnosti, divadelní představení, poučné vycházky a byl průkopníkem výchovných koncertů pro školní mládež. Napsal knihu pro učitele Vyučování zeměpisu na školách národních.
Bohatá byla jeho činnost hudební. Třináct let vyučoval na reálce zpěvu, vedl chrámový sbor, byl ředitelem kůru. V Občanské besedě byl sbormistrem, spolupracoval s Omladinou. Skládal koledy, písně i několik skladeb pro klavír. Jeho skladatelská tvorba však nedosahovala Kyptovy úrovně. Své zkušenosti uložil do “Trojdílného zpěvníku pro žactvo českých škol středních” (Šolc 1907). Jako první dal otisknout ve školní příručce hymnu husitských vojsk Ktož sú boží bojovníci. Byl aktivním členem Muzejního spolku. Na národopisné výstavě v Praze r. 1895 slavil velký úspěch model historického jádra Telče, jehož byl Tiray hlavním autorem. Od r. 1902 do r. 1919 byl kustodem městského muzea, kde vypracoval prvním evidenční systém sbírkových předmětů a scénář expozice. Pozornost zasluhuje jeho publikační historiografická činnost. Vydal 20 knih a brožur a na sto článků a pojednání.
Nejvýznamnější publikované práce:
Dějiny města Velké Bíteše ( dva díly 1882, 1887)
Vlastivěda moravská, Telečský okres ( Brno 1913)
Vlastivěda moravská, Dačický okres (Brno 1925)
Vlastivěda moravská, Slavonický okres (Brno 1926)

(Diplomovaná práce V. Berkové: Hudební Telč, 1984, Vzpomnínka na zesnulého ředitele J. Tiraye, Farní věstník č. 1/1932, str. 4, Za + panem ředitelem Tirayem, Farní věstník č. 9/1925, str, 35, Tomáš Jech: O vlastivědě a Janu Tirayovi, Jihlavské listy, 3. 11. 1993
 
VLOŽIL: Terezie Veselá (02.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (23.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč