Strnad Antonín

* 31. května 1891, Mrákotín, okr. Jihlava
† 26. března 1943, Breslau (Vratislav - Polsko)

legionář, důstojník čsl. armády, účastník odboje za II. světové války
Antonín Strnad se narodil v Mrákotíně. Rodina s devíti sourozenci se ale vzápětí (1892) přestěhovala do Telče, odkud pocházela ze starého telčského rodu Srbů jeho matka. V r. 1909 maturoval na telčské reálce, poté vystudoval Učitelský ústav v Brně (1910). Již 25. srpna 1914 nastoupil jako jednoroční dobrovolník k 14. zeměbraneckému pluku v Brně. V dubnu 1915 odešel s tramsportem na ruskou frontu, kde 15. září 1915 padl do zajetí. 1. března 1916 se přihlásil do čs. zahraničního vojska v Rusku. Původně sloužil v srbské dobrovolnické divizi v Oděse, od srpna 1916 působil v ruských legiích, postupně v 1., 3. a 4 střeleckém pluku. Do vlasti se vrátil přes Sibiř. Vladivostok a Japonsko až v dubnu 1920 jako nadporučík. Zůstal v armádě v různých velitelských funkcích. Od 1. ledna 1937 byl v hodnosti plukovníka pěchoty velitelem hraničního praporu v Šachách na Slovensku. Rok 1939 jej zastihl v Jihlavě, kde byl spolu s dalšími veliteli jihlavské posádky zatčen gestapem jako vedoucí představitel odbojové organizace Obrana národa. Prošel věznicemi v Jihlavě, Brně a Vratislavi, kde byl 26. března 1943 popraven. Celý život se vracel do rodného kraje, především do Telče. Všeobecně byl vážen a jako vysokýá důstojník byl znám svými humanistickými názory. Při oslavách 80. výročí založení reálky v Telči (v r. 1932). byl vzhledem ke svému postavení mezi čestnými hosty oslav. Za účast v I. odboji byl vyznamenán řadou československých a spojeneckých řádů a vyznamenání. In memoriam byl rovněž vyznamenám za účast v II. odboji.
(Materiály z rodinného archivu a Vojenskéo historického archivu Praha)
(oz)
VLOŽIL: Terezie Veselá (02.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (23.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč