Pantofllíček Jaroslav

25. března 1875, Telč
10. ledna 1951, Telč

geodet, profesor ČVUT, akademik
J. Pantoflíček byl synem profesora telčské reálky Jana Pantoflíčka. Vystudoval reálku v Telči s Českou vysokou školu technickou v Praze, kde od r. 1909 působil jako profesor. Od r. 1924 byl mimořádným, od r. 1939 řádným členem České akademie věd a umění. Je považován za zakladatele československé geodezie a kartografie. V roce 1919 se zúčastnil mírové konference v Paříži a aktivně se podílel na vymezení československých státních hranic. Zavedl v Čechách stereofotogrammetrii a její využití v lékařských a technických vědách. Zabýval se nivelací, konstruoval geodetické přístroje, bádal v oboru radiotechniky, byl jedním z průkopníků radiotelegrafie v Čechách a také zakladatelem Vojenského zeměpisného ústavu. V letech 1925 – 1935 byl vedoucím redaktorem Atlasu Republiky československé, což bylo monumentální statistickogeografické dílo. Kromě tohoto se zabýval bádáním v oblasti včelaření, napsal významné práce o fyzikálních vlastnostech vosků a vysvětlil vznik a konstrukci pravidelného včelího díla.

Publikované práce:
Výčet obtížení zdivem (1899)
Stereogrammetrie (1909)
Vyrovnávací počet statistickou metodou (1949)

(Em. Procházka: Vývoj geodetického ústavu pražské techniky. ČVUT, Praha 1975; Malá čs. encyklopedie, I. díl, Akademia Praha 1986, str. 778)
(hb)
 
VLOŽIL: Terezie Veselá (02.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (22.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč