Mohr Josef Mikuláš

nar. 26. listopadu 1901, PrahaMohr Josef Mikuláš
zemř. 16. prosince 1979, Frýdlandt, okres Liberec

astronom, profesor Univerzity Karlovy, redaktor vědeckých časopisů
Profesor RNDr. Josef Mikuláš Mohr byl absolventem telčské reálky, na které maturoval v roce 1919. Poté studoval čtyři roky matematiku, fyziku a astronomii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dva roky na pařížské Sorbonně. V rámci svých pařížských studiích pracoval na největší francouzské univerzitní hvězdárně v Meudonu, pobýval též v Cambridgi. Studia zakončil promocí v roce 1925 na Univerzitě Karlově. V letech 1927 - 1928 pracoval na hvězdárně v Alžírsku poté, co absolvoval vojenskou službu v meteorologickém oddělení Vojenského leteckého ústavu v Letňanech. Po návratu z Alžírska postupně působil na univerzitách v Bratislavě, Brně a v Praze. Ve svých pracích se zabýval sférickou a stelární astronomií a do začátku války publikoval řadu prací z tohoto oboru doma a zejména v zahraničí. Po uzavření vysokých škol v roce 1935 odešel pracovat na pražskou hvězdárnu, po válce se vrátil do Astronomického ústavu Univerzity Karlovy.
V roce 1946 byl jmenován profesorem astronomie na brněnské univerzitě a byl pověřen vedením tamního astronomického ústavu. V této době se profesor Mohr věnuje převážně pedagogické činnosti na vysoké škole a budování univerzitní hvězdárny v Brně, kde byl zvolen předsedou společnosti pro postavení brněnské lidové hvězdárny.
V roce 1954 je jmenován profesorem astronomie na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a je vedoucím katedry astronomie, geofyziky a metereologie až do roku 1975, kdy odchází do důchodu.
Profesor Mohr byl vedoucím redaktorem Spisů brněnské přírodovědné fakulty a do roku 1979 zastával funkci vedoucího časopisu Řiše hvězd. Byl členem řady astronomických společností na celém světě.

Publikace J. M. Mohra:
Astronomie (spoluautor s V. Guthem, F. Linkem, B. Štemberkem), 1942 Jak vznikla naše Země, 1953

(Malá československá encyklopedie Academia, Praha 1986, Československý biografický slovník, Academia, Praha 1992)
(oz)

 
VLOŽIL: Terezie Veselá (02.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (18.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč