Mátl Josef

1. května 1914, Telč
16. května 1983, Jihlava
hudebník, sbormistr, sběratel lidových písní, skladatel

Josef Mátl (s bratrem Ladislavem) se narodil v rodině bednáře, která vychovala čtyři syny. Školní vzdělání získal v Telči, na reálce maturoval r. 1932. Učitelský ústav v Bratislavě absolvoval r. 1933, pak vyučoval v Mrákotíně a v Telči. Vedle zaměstnání dále studoval. Od r. 1950 vyučoval na školách vyššího stupně (Březinovo gymnázium v Telči, Pedagogická škola v Jihlavě, Pedagogický institut v Jihlavě). Od r. 1965 byl odborným asistentem na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Roku 1952 získal doktorát na Karlově univerzitě v Praze. Pak se stal kandidátem věd a r. 1974 byl jmenován docentem.

Od dětství se věnoval hudbě. Základy získali oba bratři u S. Rajského, později u B. Pokorného. Jejich celoživotní náplní byla činnost v pěveckých a hudebních souborech. Od r. 1935 vedl Josef Mátl ženský a smíšený sbor Smetana, posléze i mužský sbor a orchestr. Počátky této činnosti významně ovlivnil skladatel a dirigent V. Kálik. V úzkém kontaktu byl s prof. Vachulkou. Nastudoval a uvedl skladby J. E. Kypty, mezi nimi i pastorální mši A dur. Všude, kde působil, zakládal pěvecké sbory a dosahoval vynikajících úspěchů. Vedl Pěvecké sdružení Českomoravské vrchoviny, tj. sborů Smetana z Telče, Foerter z Jihlava a Hlahol Janáček z Třebíče.

Mimořádný význam měla koncertní činnost za okupace, kdy hudba českých klasiků i hudba populární se stávala skrytou manifestací proti útlaku. Stejný význam měly v té době festivaly dětských sborů "Dětský hudební máj". V r. 1946 založil v Telči horácký národopisný soubor a dyndácké (skřipácké) kvarteto. Významná byla též jeho činnost skladatelská a sběratelská (sebral od pamětníků a zapsal 1592 horáckých písní). Zhudebnil verše současných autorů (Kožík, Branisla). Napsal řadu teoretických prací, které byly otištěny v odborném tisku nebo zůstaly v rukopisech.

(Čs. hudební slovník, II. díl, Praha 1965, str. 68; Přednáška doc. Dr. O. Svobody; materiály z rodinného archivu)
(má, hb)
VLOŽIL: Terezie Veselá (27.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (18.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč