Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Macka Václav

Prof. Ing. Václav Macka
* 28. 9. 1873 Myslůvka, okr. Telč, † 4. 1. 1929 Příbram
Rektor Vysoké školy báňské v Příbrami v období 1922 - 1923

Václav Macka se narodil 28. září 1873 v Myslůvce u Telče. Po absolvování českého reálného gymnázia v Telči v letech 1884–1891 sloužil následující dva roky u dělostřeleckého pluku ve Vídni. V hlavním městě habsburské monarchie se v roce 1893 nechal zapsat na vysokou školu technickou ke studiu odboru strojního inženýrství. V době studií současně pracoval. V roce 1897 byl po dobu půl roku zaměstnán v továrně na centrální topení a ventilaci firmy J. L. Bacon ve Vídni a ještě v témže roce přestoupil jako asistent pro mechanicko-technické předměty na Státní průmyslovou školu ve Vídni. Po absolutoriu vysoké školy nastoupil v červenci 1898 jako inženýr u Vítkovického horního a hutního těžířstva ve Vítkovicích (dnes součást Ostravy), kde pracoval jako závodní asistent ve strojírně vodárny a konstruktér v konstrukční kanceláři pro vysoké pece a válcovny.
Působení na báňské akademii v Příbrami zahájil v lednu 1900 jako adjunkt na stolici hornického a hutnického strojnictví u prof. Ing. Vojtěcha Káše. Od svého nástupu vedl rovněž přednášky z encyklopedie pozemního stavitelství a projektování stavebních objektů, a to až
do doby zřízení samostatné stolice pro stavitelství ve studijním roce 1907/1908. Výnosem ministerstva orby z května 1904 byl V. Mackovi přiznán titul docenta encyklopedie stavitelství. Po odchodu V. Káše do výslužby v roce 1910 byl jmenován suplentem horního a hutního strojnictví a v roce 1912 českou částí profesorského sboru VŠB navržen jako nejlepší kandidát na uprázdněné místo řádného profesora. Na základě vyrovnání počtu českých a německých inženýrů byl v rozporu s návrhem české části členů profesorského sboru jmenován řádným profesorem hornického a hutnického strojnictví Josef Kornelius Breinl a V. Macka byl jmenován mimořádným profesorem. J. K. Breinl v červenci 1914 odjel na dovolenou do USA a zůstal zde po celou dobu první světové války. Po dobu jeho nepřítomnosti byl V. Macka pověřen vedením stolice horního a hutního strojnictví. Řádným profesorem byl jmenován až v roce 1919, a to pro obor hornického a hutnického strojnictví a nauky o strojích na zkoušení pevnosti. V roce 1919 se V. Macka stal autorizovaným civilním inženýrem pro stavbu strojů. Jeho zásluhou vznikl na VŠB autorizovaný výzkumný ústav na zkoušení pevnosti materiálu.
Po úmrtí rektora VŠB prof. Ing. Františka Částka v lednu 1922 byl V. Macka zvolen rektorem nejen na zbytek funkčního období v roce 1922, ale také na studijní rok 1922/1923. V daném období se řešilo vybavení prakticky všech stolic novu přístrojovou technickou, byl podán návrh ke zřízení stanice bezdrátové telegrafie, k zakoupení záchranářských přístrojů. Jednalo se také o rozšíření exkurzí studentů s cílem shlédnout vybavení příslušných pracovišť v praxi. V období jeho rektorského působení podal poprvé profesorský sbor návrh na rozdělení vysoké školy na hornickou a hutnickou fakultu. V. Macka jako rektor doporučoval rozšíření profesního uplatnění studentů formou prázdninových praxí v naftových dolech v Rumunsku a chtěl v tomto směru využít možností Hrabákova exkurzního fondu, jehož byl čestným předsedou.
V. Macka se stal v oboru horního a hutního strojnictví a dopravnictví uznávaným odborníkem. Patřil mezi profesory, kteří se snažili rozšířit nejnovější technické novinky mimo akademickou půdu. O prázdninách organizoval strojnické kurzy určené pro báňské inženýry z praxe. Po vzniku Svazu československých horních a hutních inženýrů se stal členem příbramské krajinské sekce. Na základě svých odborných znalostí byl také jmenován členem IV. odboru Masarykovy akademie práce a jako znalec úzce spolupracoval také s průmyslovou praxí.
Ačkoliv V. Macka nezpracoval žádné souborné dílo, stal se autorem tří desítek odborných statí, zejména z oboru důlních lan, těžní techniky a horizontální dopravy, které publikoval v českých i německých odborných časopisech. Mezi práce, které publikoval již česky a nejčastěji v rámci odborného periodika Hornické a hutnické listy, patří například Rozdělení lanových kotoučů (1918), Úprava hornických vozidel pro přepravu na různosklonných drahách (1919), Uspořádání kolejí při nakloněné rovině (1922), Výpočet střídy pro posluchače důlografie (1907) apod. Pro své studenty nechával zhotovovat tak zvané modrotisky, ve kterých posluchače seznamoval s nejnovějšími poznatky v oboru.
V. Macka zpracoval také velmi cennou monografii věnovanou jedné z nejvýraznějších osobností VŠB prof. Dr. mont. h. c. Ing. Josefu Hrabákovi nazvanou Josef Hrabák, která vyšla v nakladatelství Prometheus v roce 1923. Stejně cenná je Mackova publikace s názvem Vyučování báňským vědám dříve a nyní, která vyšla v Příbrami v roce 1924.
Obdivuhodný zůstává vztah V. Macky k VŠB, což dokládá jeho statečný dvouletý boj s nemocí, kdy se dále podílel na výuce a s posluchači ještě o prázdninách 1928 absolvoval exkurze do moravských naftových dolů a v prosinci téhož roku se ještě účastnil slavnosti skoku přes kůži. Zemřel 4. ledna 1929 v Příbrami ve věku pouhých 55 let.
V. Macka spolu s prof. PhDr. Josefem Theurerem a prof. Ing. Václavem Částkem jsou považováni za výjimečné osobnosti VŠB v Příbrami, které se zasloužily o změnu její organizace a úspěšný rozvoj v prvních letech samostatného Československa.

Bibliografie (výběr)
MACKA, Václav: Rozdělení lanových kotoučů. In: Hornické hutnické listy, roč. IX, 1918, č. 7, s. 83-84; č. 8, s. 93-95; č. 9, s. 105-107.
MACKA, Václav: Úprava hornických vozidel pro přepravu na různosklonných drahách. In: Hornické hutnické listy, roč. XX, 1919, č. 1, s. 6-7; č. 2, s. 31-33; č. 3, s. 49-50.
MACKA, Václav: Příspěvek k dopravě na nakloněné dráze. Praha 1923.
MACKA, Václav: Josef Hrabák. Moravská Ostrava 1923.
MACKA, Václav: Vyučování báňským vědám dříve a nyní: (se zvláštním zřetelem k vysoké škole báňské v Příbrami). Příbram 1924.

Literatura (výběr)
ČUŘÍK, František: Za profesorem Ing. V. Mackou. In: Hornický věstník a Hornické hutnické listy, roč. XI, č. 5, s. 41-43.

Archivní prameny
Archiv VŠB-TUO, fond VŠB-TUO, rektorát, osobní spis V. Macky.
Archiv VŠB-TUO, fond VŠB v Příbrami, kniha personální evidence.
Národní archiv v Praze, fond Ministerstvo školství a kultury, osobní spisy profesorů, V. Macka.
Archiv Národního technického muzea, fond Sbírka rukopisů, Rektoři Vysoké školy báňské v Příbrami a Ostravě a jejich vliv na rozvoj školy v letech 1849–1979 (autor Jirkovský Rudolf).

Mgr. Petr Kašing
Archiv VŠB-TU Ostrava
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (14.10.2015)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

13.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 13.12.2019více

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 14:56:03

  Teplota vzduchu:
  10,2 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1008,5 hPa
  Denní srážky:
  1 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 56 W/m²
 • Kamera LIVE