Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Kypta Jan Evangelista

Foto:   Vlastivěda Moravská z roku 1926, Předmluva, strana II. 	Publikace Dějiny Telče v díle místních historiků Drdácký-Aristocrat-Telč1. prosince 1813, Borotín, okr. Tábor
5. dubna 1868, Telč
učitel, hudební skladatel

J. E. Kypta pocházel z rodiny venkovského tkalce. Hudební vlohy zdědil po svém otci a základy hudebního vzdělání získal u svého učitele v Borotíně. Po absolvování šestiměsíčního kursu byl učitelským pomocníkem v Kunžaku a Číměři. Roku 1832 nastoupil do varhanického kursu v Praze. Od 1. ledna 1834 byl varhaníkem v Jindřichově Hradci. Tam také začal komponovat. Po roce získal učitelské místo na jindřichohradecké škole. Učitelskou práci miloval, a tak mu na komponování zbývalo jen málo času. Přesto se zúčastňoval skladatelských soutěží pražské varhanické školy a r. 1837 zde obdržel 3. cenu za Pastorální mši, která se dodnes uvádí.

Na podzim r. 1848 se přistěhoval do Telče, kde na dívčí obecné škole působil dvacet let, až do své smrti. Stal se i ředitelem kůru, vytvořil chrámový orchestr a sbor. V Telči pilně komponoval, telčský kostel se stal za jeho působení koncertní síní. Cenné jsou Kyptovy pastorely se zpěvnou melodií, vycházející z trojzvuku pastýřských píšťal. Složil i řadu populárních skladeb (polky, valčíky, pochody, pohřební písně).

Celkem napsal více než sto skladeb. Těžiště jeho práce však tkví v chrámové hudbě. Psal i díla hudebně teoretická. Roku 1849 založil i hudební školu, která trvala jen jeden rok.

Byl upřímným vlastencem. Brzy se otevřeně hlásil k Sankotovi, Vlkovi a Šašecímu, kteří stáli v čele vlasteneckého hnutí v Telči. Učitelské povolání vykonával svědomitě, věnoval se výuce rodného jazyka. Roku 1867 mu byl udělen titul Vzorný učitel. Napsal a vydal několik učebnic (Zeměpis 1847, Německá mluvnice 1848, Dějepis Moravy 1851, Nauka o souhlasu 1861). Roku 1862 přeložil z latiny životopis Františky Slavatové a napsal Stručný dějepis města a panství Telče, vydaný r. 1857. Svůj život vylíčil v Deníku, který byl tiskem vydán r. 1940 v Praze v "Topičových knihách českých osudů".

(Jiskra, 5. 4. 1968, L. Fučík: Památce českého kantora; Jihlavské listy, 28. 12. 1993, T. Jech: 180 let od narození J. E. Kypty; Deník J. E. Kypty, Praha 1940)
(hb)

Telčské listy prosinec 2013

Před 200 lety se narodil Jan E. Kypta

1. prosince 1813 se v Borotíně u Tábora narodil Jan Evangelista Kypta. Dvacet roků prožil v Telči. Učitel, varhaník, hudební skladatel, historik... Náměstí mezi jezuitskou kolejí a farním kostelem nese jeho jméno. Každý rok před Vánoci slyší telčští hudebníci: bude o půlnoční Kyptova mše? Díky deníku, který si celý život vedl, víme o něm relativně hodně. V roce 1848, když přicházel do Telče, podepsala skupina měšťanů petici, aby místo učitele a varhaníka nedostal. Dvacet let poté, při jeho úmrtí, truchlilo celé město. Kypta ve třetím tisíciletí. Takový by také mohl být název rozhovoru s PhDr. Františkem Malým na Kyptovo téma.

V Telči je Jan E. Kypta samozřejmě „jedničkou“ mezi regionálními hudebními skladateli. Jak byste ho zařadil v pomyslném hodnocení v rámci Česka?

Kypta patří do početné skupiny českých a moravských skladatelů, kteří v 18. a 19. století působili jako venkovští kantoři. Říkám-li venkovští, myslím tím „venku“, tj. mimo hlavní velkoměstská hudební centra. Venkovský učitel musel být v souladu s tehdejšími platnými školskými zákony v první řadě dobrý hudebník (odtud latinské označení „cantor“, tj. zpěvák). Proto bylo mezi nimi i mnoho skladatelů. Nejvýznamnější představitel kantorské hudby té doby je bezesporu rožmitálský Jakub Jan Ryba, autor slavné České mše vánoční. Z dalších slavných jmen zmíním alespoň Tomáše Norberta Koutníka v Chocni, Josefa Schreiera v Bílovicích u Uh. Hradiště, Jiřího Ignáce Linka v Bakově nad Jizerou a v neposlední řadě Jana Evangelistu Kyptu v Telči.

Dnes mezi laiky převládá rovnice Kypta = kostelní hudba. V době jeho života tomu ale tak nebylo.
Jako každý kantor měl na starosti hudební výchovu dětí a chrámovou hudbu. Mládež vyučoval hudbě hlavně pro zpívání a hraní v kostele. Provoz tehdejší chrámové hudby byl i na malých kůrech na nesrovnatelně vyšší úrovni než dnes. Jan Kypta však žil v prostředí, kde bylo třeba psát i hudbu světskou pro různé společenské příležitosti. Zkomponoval mnoho znamenitých pochodů a tanečních kusů (polek, valčíků, mazurek, lendlerů, čtverylek apod.).

Můžete stručně zhodnotit význam Kypty pro současný hudební svět?
Pro dnešního člověka je velmi užitečná
dobrá hudba starších stylových období. Obdivujeme ji pro její klasickou dokonalost, vnitřní řád a potřebujeme ji víc než ten zvukový „smog“, který si říká hudba a řítí se na naše uši ze všech médií. Z tohoto pohledu je pak takový Jan Kypta mnohem „modernější“ skladatel než mnohý dnešní, protože nás dokáže více vnitřně obohacovat. A to člověk moderní doby velmi potřebuje.

A pro ten posluchačský?
Posluchači v Telči budou mít možnost slyšet některé Kyptovy skladby v podání sboru Santini o adventním koncertu 1. prosince. Určitě jim neunikne, s jakou chutí mladí zpěváci a muzikanti oživují Kyptovu hudbu pro uši dnešních lidí.

Co by se mělo udělat více pro popularizaci Kyptova díla?
Málokteré město se může pochlubit takovým znamenitým skladatelem jako Telč Kyptou. Více nemohu poradit. Přece však jeden tip: Což udělat jeden společenský ples (večer) s Kyptovými tanečními skladbami? /z/

PhDr. František Malý (*1956)
V Moravském zemském muzeu v Brně má na starosti sbírku hudebních nástrojů a věnuje se české figurální hudbě 18. a 19. století. Další jeho specializací je hymnologie. Současně působí jako ředitel Základní umělecké školy v Hrotovicích. Můžeme o něm také uvést, že je skoro náš krajan. Žije v Radkovicích u Hrotovic.


Jak se setkali s J.E. Kyptou
Osobnosti telčského hudebního života odpověděly TL na otázku Kypta a Vy?

Lubomír Zadina

Mé první setkání s J. E. Kyptou bylo někdy na prvním stupni ZŠ, kdy jsem slyšel v kostele krásnou, okouzlující hudbu. Dnes vím, že to byla jeho Missa pastoralis. Druhé bylo za studií, kdy jsme dostali seminární práci o hudbě v místě, odkud pocházíme. Tehdy jsem si přečetl jeho Deník, a tak ho důvěrně poznal. Třetí bylo, když jsem hledal nějakou zajímavou instrumentální hudbu na koncert k 50. výročí naší ZUŠ. Tehdy jsem našel jednovětou Kyptovu symfonii D dur, kterou jsem přepsal a nahrál.

Josef Salák
S J. E. Kyptou jsou navždy spjaty mé první Vánoce na počátku osmdesátých let v Telči a dirigování chrámového sboru na půlnoční v kostele Jména Ježíš. Tradičně se zpívala Pastorální mše A-dur.

Anežka Kožešníková Stohrová
O Janu Kyptovi jsem věděla od doby, co jsem se naučila číst. Vždyť jsem začala chodit do školy na náměstí, spíš plácku, které se po něm jmenuje. Učila jsem se hrát na housle a mým skrytým přáním bylo zahrát si v jeho vánoční mši. To se mi vyplnilo v roce 1961. Od té doby jsem ji hrála mnohokrát, ale tenkrát to byly pro mě ty nejkrásnější Vánoce.

Bohumil Nosek
Tak jako každý telčský občan vím od malička, že J. E. Kypta je významná osobnost, protože je po něm pojmenováno jedno z telčských náměstí. Slyšel jsem o něm vyprávět mé prarodiče, u nichž jsem v Telči často pobýval. Ale s jeho dílem jsem přišel blíže do styku až v 80. a 90. letech, kdy se mi dostaly do ruky jeho varhanní sborníky a hlavně při nácviku a provádění jeho Pastorální mše s PS Smetana a Chrámovým sborem Telč.

Anežka Tichá
S Janem Ev. Kyptou se pravidelně setkávám od raného dětství. Doma o Vánocích jsme poslouchali jeho pastorely a mši, v deseti letech jsem v ní již hrála na housle s chrámovým sborem. Při přípravě letošního adventního koncertu Santini mě zaujaly jeho skladby psané přímo pro varhany v kostele sv. Jakuba.

Pavel Salák
J. E. Kypta absolvoval Varhanickou školu, která je přímou předchůdkyní Varhanního oddělení Pražské konzervatoře, kde nyní studuji. S osobností a dílem J. E. Kypty se tak setkávám nejen v Telči, ale i v Praze.

Telčské listy 12/2013
VLOŽIL: Terezie Veselá (27.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (10.04.2017) Ilona Jeníčková (18.03.2015)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

22.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 22:15:04

  Teplota vzduchu:
  -1,8 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1003 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE