Korbel Zdeněk

16. června 1921, Brno
23. července 1998, Praha

jaderný fyzik, docent Univerzity Karlovy, skautský pracovník
Mládí a školní léta prožil s rodiči v Telči. Studoval na reálném gymnáziu O. Březiny, kde maturoval v roce 1940. Po válce studoval na Přírodovědecké fakultě KU v Praze, kde v roce1950 absolvoval a získal titul RNDr. Ihned po studiu se zaměřil na vědeckou činnost zejména v oblasti jaderné fyziky na katedře jaderné fyziky University Karlovy v Praze. Je autorem více jak 50 původních prací, které publikoval nejen u nás, ale i jinde v Evropě a v USA. Na základě svých vědeckých prací získal titul „kandidát věd“ (CSc). Několik lest působil ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (býv. SSSR)
V mládí byl velmi aktivním činovníkem skautského hnutí, jež po druhé světové válce jeho zásluhou znovu v Telči zapustilo kořeny. Účastnil se i renesance skautingu v roce 1968. V 90. letech byl nápomocen radou a zkušenostmi těm, kteří v myšlence a činnosti pokračovali.
Jeho dalším koníčkem byla historie. Na tomto poli věnoval pozornost především Telči, kterou pravidelně navštěvoval, ale také širšímu okolí. (Viz jeho studie o mrákotínském monolitu v jubilejním almanachu Muzejního spolku, jehož byl aktivním spolupracovníkem). Byl pilným dopisovatelem Telčských listů a také spoluautorem tohoto sborníku, pro nějž zpracoval několik hesel.
(Telčské listy č. 6 1991, č. 9 1998; Skauting v Telči-Město ze všech nejkrásnější 1990, str. 50; 45 let skautingu-almanach (soukr. vydání 1994);Rodinný archiv;Osobní vzpomínky a vzpomínky přátel).
VLOŽIL: Terezie Veselá (02.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč