Janoušek Jaroslav

27. dubna 1854, Tábor
12. prosince 1897, TelčFoto:     Vlastivěda Moravská z roku 1926, Předmluva, strana II. 	Publikace Dějiny Telče v díle místních historiků Drdácký-Aristocrat-Telč
profesor reálky, teoretik umění, historik

Dětství prožil J. Janoušek s rodiči v Prešově. Gymnázium však absolvoval v Táboře r. 1873. Pak studoval na České technice v Praze. Současně studoval na Umělecko-průmyslové škole ve Vídni, kde se projevil jeho velký malířský talent. Od r. 1878 byl profesorem na Gymnáziu v Ječné ul. v Praze a od roku 1882 na telčské reálce, kde působil až do své smrti. Mimo školních povinností se věnoval uspořádání městského archivu, z něhož popsal nejvýznamnější listiny ve Sborníku historickém r. 1886. Kromě základních historických prací, na nichž spolupracoval s J. Beringerem, napsal celou řadu prací, které byly publikovány v Časopise Matice moravské. Při velké opravě chrámu Sv. Jakuba v devadesátých letech vypracoval technickou dokumentaci, která byla použita, a při vlastní opravě některé projekty sám realizoval.

Spolupracoval s redakcemi Ottova naučného slovníku a Vlastivědy moravské. Publikoval rovněž v Českém kreslíři. Spolu s prof. Beringerem založili městské muzeum, první na jihozápadní Moravě. Nakonec se začal zabývat velkým projektem Dějiny umění na Moravě a popisem památek v okrese Pelhřimov. Tato díla však již nedokončil. Uprostřed práce náhle zemřel. Pochován je na hřbitově u Matky Boží v Telči.

(Tiray: Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913, str. 153; První zpráva musejního spolku, Telč 1919; J. Beringer: Nekrolog za J. Janouška)
(ak)
VLOŽIL: Terezie Veselá (26.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč