Hrudička Alois

24. dubna 1843, Třešť
2. srpna 1912, Želiv, okr. Pelhřimov
papežský tajný komoří, biskupský rada, farář, historik

Gymnázium absolvoval A. Hrudička v letech 1856 - 61 v Jihlavě, v letech 1861 - 64 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 22. 7. 1868. Jako kooperátor působil v Břeclavi, Podivíně a Hovoranech. Roku 1872 byl jmenován katechetou na Nižším gymnáziu v Třebíči, od r. 1883 byl profesorem na Vyšší české reálce v Brně. Na faru do Telče nastoupil 20. 7. 1890. Zároveň byl ustaven děkanem a biskupským komisařem nad vyučováním náboženství na Zemské vyšší reálce v Telči. 1. srpna 1911 se odebral na odpočinek do želivského kláštera, kde také zemřel. Pohřben je v Třešti.

Za jeho působení v Telči byla v letech 1891 - 92 provedena rozsáhlá oprava farního kostela sv. Jakuba. V r. 1891 byla také nahrazena původní báň na kostele Matky Boží na Starém Městě jehlancem. Z podnětu A. Hrudičky se konala r. 1899 velká slavnost 800. výročí údajného založení kostela Matky Boží. Roku 1896 byl do téhož kostela pořízen nový zvon s nápisem "Litý od Bedřicha Hampela v Jihlavě 1896 za faráře Aloise Hrudičky".

A. Hrudička sepsal několik učebnic náboženství pro střední školy. Byl zakladatelem Apoštolátu sv. Cyrila a Methoda pod ochranou P. Marie, Jednoty sv. Josefa a Konference sv. Vavřince. Pro výstavbu spolkového domu Jednoty sv. Josefa věnoval svůj pozemek. Usiloval o vybudování nemocnice v Telči a dal základ k fondu pro její stavbu.

Publikovaná díla:
- Řeč konaná při posvěcení kříže dne 4. září 1898 umístěného na věži sv. Ducha, vydané v Telči 1898
- Kostel Matky Boží a jiné církevní památky města Telče, Telč 1899
- Františka Slavatová a doba její, Telč 1902
- Topografie diecéze brněnské, Telč 1908.

(Tiray: Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913, str. 153; Farní kronika)
(hb)
VLOŽIL: Terezie Veselá (26.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč