Guaita Hyacinthus Maria

1681 - 1693
20. října 1771, Telč
organizátor pěstování mořeny barvířské na Moravě

Telčský měšťan italského původu Hyacinthus Maria Guaita se zapsal do dějin města a především habsburské monarchie na počátku roku 1753. Tehdy písemně sdělil císařské kanceláři Marie Terezie do Vídně, že se mu podařilo v Telči vypěstovat poměrně značné množství kořenů mořeny barvířské. Z této rostliny se až do počátku 19. století vyrábělo červené barvivo pro textilní průmysl, bez kterého se neobešli výrobci lněného a soukenického zboží. Právě v době Guaitových pokusů přišly české a rakouské země o dosavadního dodavatele této tehdy strategické suroviny. Tím bylo až dosud Slezsko a to habsburská monarchie po prohraných prusko-rakouských válkách v polovině 18. století ztratila.

Guaita dovezl podle vlastního tvrzení v citovaném dopise před 17 lety z Vratislavi ve Slezsku sazenice mořeny barvířské. Tu pak v Telči úspěšně pěstoval.

O významu Guaitova sdělení pro textilní průmysl monarchie svědčí reakce císařské administrativy. Guaita byl obratem ještě v lednu 1753 pozván k císařskému dvoru a vzápětí v únoru do Brna před Zemskou živnostenskou a tovární inspekci, která měla jeho pěstitelské pokusy zhodnotit. Zde Guaita svoje pěstitelské úsilí úspěšně obhájil. V letech 1753 - 1756 pak byl z pověření císařské kanceláře hlavním organizátorem pěstování mořeny barvířské na Moravě. Cestoval po celé Moravě, např. v roce 1754 pobýval na služebních cestách mimo Telč 109 dní.

Pomáhal založit hlavní zemskou plantáž pro pěstování mořeny barvířské v Brně v roce 1757. V témže roce dosáhl Guaita úředního uznání svého prvenství v zavádění pěstování této rostliny na Moravě. Císařskou kanceláří mu byla vyměřena penze.

Měšťan H. M. Guaita byl majitelem čp. 9 na náměstí v Telči. Jako zřejmě jediný občan města se mohl ve své době prokázat písemným potvrzením, že se zasloužil o obecné dobro a prokázal služby císařskému dvoru.

(Časopis Matice moravské, ročník CXIV 1995 č. 2, Bohumír Smutný: Snahy o zavedení pěstování mořeny barvířské a dalších barvířských rostlin na Moravě v 50. a 60. letech 18. století, str. 257-286)
(oz)
VLOŽIL: Terezie Veselá (26.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč