Furch Vincenc

Furch Vincenc8. srpna 1817, Krasonice, okres Jihlava
5. ledna 1864, Vídeň
básník - obrozenec

Vincenc Furch se narodil na zámku v Krasonicích, kde byl jeho otec správcem, ve službách hraběte Podstatského-Lichtensteina. Otec pocházel z Popic u Mikulova a byl německé národnosti. Matka byla z Telče, rozená Zvachová, Češka. Vincenc byl nejmladší ze čtyř sourozenců, z nichž jedna sestra zemřela v dětství. Když bylo Vincencovi 12 let, zemřela mu matka. V roce 1820 byl jeho otec přeložen do Telče. V Telči navštěvoval Vincenc hlavní školu, gymnázium absolvoval v Jihlavě a filozofickou fakultu v Brně. Zde již jako student šířil svobodomyslné názory. Studoval také práva na olomoucké právnické fakultě, kde na něj měl velký vliv A. V Šembera. Posléze odešel Furch r. 1841 do Vídně, kde zprvu zastával úřednické místo. Přátelský poměr mezi Šemberou a Furchem se rozvíjel i ve Vídni, kde Šembera vyučoval českému jazyku. Jeho zásluhou byla vydána Furchova vlastenecká báseň k oslavě jmenin J. Pálkoviče. Již před tím však vyšla báseň s historickým námětem Vpád Mongolů na Moravu a cyklus básní Plané růže. V roce 1843 vyšel další svazek Písně a rozličné básně. Furchova tvorba se řadí k okruhu romantismu Františka Čelakovského.

Kresba: Vincenc Furch. Dle litografie zemřelého nakreslil F. Richter.

V r. 1847 složil k národní hymně moravskou sloku, pro kterou se stal podezřelým policii, a tak se uchýlil do Telče a později do Veselíčka, kde se zamiloval do správcovy dcery. Její otec ji však nechtěl dát Čechovi. Po této prohře se Furch uzavřel do sebe a žil samotářsky. Zklamání vyzařuje z jeho sbírky Malby sepiové. Jeho básnické dílo je v současnosti téměř zapomenuto. V roce 1974 bylo znovu připomenuto pěkným výborem, který vyšel v Brně pod názvem Plná luna. Básníci František Halas a František Hrubín se vyjádřili o jeho verších o lásce pochvalně a pokládali je za "nejkrásnější milostné básně na prahu novodobé české poezie".

Furch VincencFurch se často vracel do Telče, kde byla pochována jeho matka a kde žil a zemřel i jeho otec. Často říkával svým přátelům, že chce zemřít v Telči. Proto, když se v roce 1928 ve Vídni rušil hřbitov, na kterém byl pochován, byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Telče a uloženy na hřbitově u sv. Anny do hrobu rodiny Iglů.

Dílo:
Básně (1843), Barvy a zvuky (novely 1848), Písně a balady z války turecké (1850), Polské dumky, dramata: Slavibor na Štramberce, Poslední boje baltických Slovanů.

(Ottův slovník naučný, díl VI., Praha 1893, str. 954 - 955; Literární toulky Moravou [V. Kovářík], Albatros Praha 1985, str. 22 - 23)
(jm)

Fotografie: Rodinný hrob Furchů na hřbitově u sv. Anny, do kterého byly v roce 1928 uloženy ostatky básníka. Foto: Bohumil Bína

Telčské listy 08 /2017
Před 200 lety se narodil Vincenc Furch. Úředník s duší básníka
Úředník a básník? To se snad samo sebou vylučuje. Následující životní příběh našeho krajana toto schéma vyvrací.
8. srpen 1817. Krasonice
Na zdejším zámku se rodina hospodářského správce Antonína Furcha rozrostla o další přírůstek. K synovi Antonínovi Ignáci (1814) a dceři Anně Aloisii (1815) přibyl malý Vincenc. Vzápětí byl pokřtěn v kostele sv. Vavřince za přítomnosti kmotrů, Vincence a Johany Zwachových, rodičů matky Anny, telčských měšťanů.
1820 až 1835. Telč a Jihlava
Furchovi se stěhují do Telče, kde otec získal nové pracovní místo. Pro Vincence je to výhoda. Do hlavní školy na náměstí to má z domova blízko, nedaleko bydlí dědeček s babičkou (čp. 52, dnes Steidlerovi) a další příbuzní. V roce 1829 odchází na jihlavské latinsko – německé gymnázium, umírá mu maminka. Dochované vysvědčení z roku 1834: Chování, náboženství, latina, řečtina, zeměpis a obchod, matematika – samé výborné.
1837 až 1841. Brno a Olomouc
Studuje filozofii v Brně a od roku 1837 práva v Olomouci. Tiskem vychází (1841) jeho první báseň Vidění.
1841 až 1864. Vídeň. Úředník Furch
Postupně pracuje v Komorní účtárně, na Generální účetní správě, Ministerstvu obchodu, průmyslu a veřejných staveb, Ústřední komunikační účtárně a nakonec na Nejvyšším úřadě kontrolním. Začíná jako praktikant, postupně je účetní revident, oficiál, dvorní koncipista, účetní rada... Úřady a funkce, ve kterých by básníka nikdo nehledal.
1841 až 1864. Bibliografie básníka Furcha
Básně Vincence Furcha, I. II., Olomouc 1844; Barvy a zvuky. Původní práce V. F., Vídeň 1848; Písně a balady z války uherské od V.F. Praha 1850; Básně, Praha 1874; Písně hostýnské, Horní Moštěnice, 1883; Poslední boje baltických Slovanů; Akordy – Planá růže – Písně moravské, Vybrané básně, Praha 1917.
5. ledna 1864. Vídeň
Básník (a úředník) Furch předčasně umírá. Je mu teprve 46 roků... O dva dny později projde po páté hodině odpoledne z Postgasse 1 velký smuteční průvod do katedrály sv. Štěpána. Rakev zdobí vavřínový věnec a trikolóra ve slovanských barvách. Nad hrobem na hřbitově sv. Marka zazpívá Zpěvácký spolek slovanský, smuteční projev přednese básník V. K. Šembera, syn básníkova přítele a profesora slovanských jazyků na vídeňské univerzitě A. V. Šembery. Nakonec byla přítomným rozdána tištěná pohřební báseň...

Místa dost mi přáno,
místa ke snívání,
k zámkům ve povětří,
v srdci k milování.
Místa dost mi přáno
jako kvítku v máji,
místa dosti v zemi,
až mě pochovají.
V.F. Malby sépiové


23. září 1928. Telč
Péčí městské rady byly ostatky básníka přeneseny z vídeňského hřbitova do Telče. Za velké účasti občanstva vykonán obřad ve farním kostele a ozdobená rakev provázená nosiči věnců a kytic, školní mládeží, korporacemi, zástupci úřadů a městskou radou uložena v rodinném hrobě na hřbitově u sv. Anny.
2017. Telč, Krasonice
Přejte básníkovi květ zapomenutí, napsal v nadsázce Antonín Bartušek v sedmdesátých letech minulého století v práci Plná luna, kterou nám Vincence Furcha po řadě let znovu objevil. Ale také. Nad básníkovým hrobem na pomníku ve Vídni se brzy po jeho úmrtí objevilo: Nezapomene národ Tvůj na Tebe, pěvče milý, a nad předčasným rovem Tvým v horkých slzách kvílí. A tak snad tento stručný text naplňuje obojí. Svou krátkostí (ne)zapomenutí podle historika (a také básníka) Bartuška i malou vzpomínku. /z/
Telčské listy 08 2017


 
VLOŽIL: Terezie Veselá (26.09.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč