Fixel Jan

Fixel JanProf. Ing. Jan Fixel, CSc.

* 19. 2. 1929 Veselí nad Moravou
+ 11. 4. 2009 Brno

V letech 1941 - 1948 absolvoval Reálné gymnázium Otokara Březiny v Telči. Poté vystudoval (1948 - 1952) obor zeměměřického inženýrství na Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše v Brně. Již jako student vědecky pracoval v Ústavu geodetické astronomie a geofyziky, odkud přešel na nově vznikající Vojenskou technickou akademii v Brně, kde se stal civilním učitelem katedry geodézie a kartografie. Na Vojenské technické akademii, později Vojenské akademii, působil jako občanský vědeckopedagogický pracovník nepřetržitě více než 50 let. V roce 1968 obhájil disertační práci a získal hodnost kandidát technických věd v oboru geodézie. Po habilitaci r. 1976 byl jmenován docentem pro obor geodetická astronomie a geofyzika. Vysokoškolským profesorem byl jmenován v roce 1984. Kromě Vojenské akademie (později Univerzity obrany) zanechal prof. Fixel výraznou stopu pedagogického působení na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT Brně. Od r. 1972 zde přednášel jako externí učitel geodetickou astronomii, základy kosmické geodézie a základy určování polohy. V roce 1995 se zde stal řádným profesorem. Prof. Fixel je autorem 11 titulů skript a učebních textů a tří vysokoškolských učebnic zaměřených na problematiku sférické a geodetické astronomie, kosmické geodézie, globálního systému určování polohy ad. Podílel se také na automatizaci výpočtů základních úloh při topografickém zabezpečení vojsk a na zavedení technologie GPS v podmínkách AČR ad. Odborná činnost prof. Fixela ve prospěch AČR byla oceněna řadou uznání a Pamětní medailí 1. a 2. stupně za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie. V roce 1972 působil v Zambii, kde se podílel na určování astronomických souřadnic gravimetrických bodů. V létech 1972 až 1990 byl předsedou sekce astronomie a geodetické astronomie České astronomické společnosti při ČSAV. Do veřejného života v Telči se v mládí zapsal jako organizátor skautingu. V době, kdy zde pobýval na odpočinku, jako aktivní člen Klubu důchodců zpestřoval činnost klubu profesionálními videoprojekcemi ze svých cest.
/z/
Podle životopisu, který zpracoval prof. Ing. Lubomír Lauermann.

Více www.vojzesl.cz
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (05.06.2013) , UPRAVIL: Petr Mach (17.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč