Beringer Jan

24. března 1848, PrahaFoto:     Vlastivěda Moravská z roku 1926, Předmluva, strana II. 	Publikace Dějiny Telče v díle místních historiků Drdácký-Aristocrat-Telč
14. prosince 1901, Telč
historik, profesor reálky v Telči

Středoškolská studia absolvoval střídavě v Praze a v Plzni, kde se připravoval ve františkánském klášteře na studia bohosloví. Krátce byl posluchačem bohoslovecké fakulty v Praze.

Přestoupil na Filozofickou fakultu pražské univerzity, kde se věnoval odbornému studiu historie a zeměpisu. Studia na univerzitě ukončil v roce 1876. V září roku 1878 získal místo suplujícího učitele na reálce v Telči, v roce 1885 pak zde získal definitivu. V roce 1890 byl jmenován profesorem. Na reálce v Telči působil nepřetržitě až do své smrti v roce 1901. Od roku 1897 byl také správcem (ředitelem) průmyslové pokračovací školy v Telči.

Celý svůj pobyt v Telči zasvětil studiu historických a místopisných památek města a okolí. Profesor Beringer patřil mezi zakládající členy Muzejního spolku v Telči a byl prvním kustodem Muzea města Telče (správcem sbírek) v letech 1897 - 1901. Byl činný v řadě místních spolků v Telči, jako byla Občanská beseda, Literární klub, Učitelský spolek apod. Na přelomu století byl pak předsedou místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu.
Všeobecně byl považován za vynikajícího učitele.

Publikovaná díla:

- Průvodce chrámem sv. Víta na Hradčanech (samostatná brožura, před rokem 1878)
- České miniatury (studie, časopis Památky archeologické a místopisné, Praha 1891)
- Kameny s misami (studie, časopis PAaM, Praha 1892)
- Město a panství Telč (Telč 1891, spolu s prof. Janouškem)
- Město a panství Dačice (Telč 1894, spolu s prof. Janouškem)
- Psané památky v muzeu města Telče (studie - První zpráva Muzejního spolku v Telči, 1899)
- Ilustrovaný breviář v Nové Říši
- Zašlé osady z okolí Telče (studie - Druhá zpráva Muzejního spolku v Telči, 1901)
- Nadání kostelu sv. Stanislava v Jemnici léta 1591 (studie - Časopis Matice moravské 1901)

(Výroční zpráva Zemské vyšší reálky v Telči 1901 - 1902; Třetí zpráva Muzejního spolku v Telči - Telč 1919)
(oz)
VLOŽIL: Terezie Veselá (26.09.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (14.04.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč