Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015

Od začátku roku 2015 přibyly v Kraji Vysočina celkem čtyři nemovité kulturní památky. Jsou jimi kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě, boží muka v Polné, náhrobek na hřbitově na Starém Městě v Telči a dva židovské domy v Třebíči.
„Nově prohlášené kulturní památky jsou bezesporu přínosem pro velkou skupinu památkově chráněných věcí Kraje Vysočina. Dokazují, že i drobné stavby a objekty jako jsou náhrobky či boží muka, mohou mít nadregionální význam a jsou cenné v celostátním měřítku,“ konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová.

Novou nemovitou kulturní památkou, která se může stát i vyhledávaným cílem turistů a příznivců výtvarného umění a historie, se od června 2015 může pochlubit Telč. Je to náhrobek na hřbitově na Starém Městě (na hrobovém místě č. 151, 152). Jeho dominantou je pískovcová socha odpočívajícího anděla opírajícího se o kamennou vázu. Celý hrob je ohraničen žulovými obrubníky s litinovými sloupky, které jsou vzájemně spojeny řetězy. Svým návrhem a provedením patří tento hrob mezi nejzajímavější z celého hřbitovního areálu a pravděpodobně se jedná o jediný náhrobek v Telči, který pochází z významné brněnské kamenosochařské dílny LOOS&TOMOLA Brno. Jde o kvalitní uměleckořemeslnou práci z druhé poloviny 19. století. Náhrobek dotváří a zušlechťuje celý areál památkově chráněného Kostela Matky Boží.
Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015

Výše uvedené kulturní památky byly prohlášeny ministerstvem kultury na základě podnětu vlastníka a na základě odborného návrhu, který vypracovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči.
K 30. 7. 2015 bylo na území Kraje Vysočina v ústředním seznamu zapsáno 2966 nemovitých kulturních památek a 16 národních kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna.
Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).

Podle TZ NPÚ ÚOP Telč
Kontakt: Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz

VLOŽIL: Ilona Jeníčková (04.08.2015)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015 Náhrobek na hřbitově na Starém Městě kulturní památkou 2015

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč