ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč
zřizovatel: Oblastní charita Jihlava
adresa: NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 588 56 Telč
tel.: 567 214 613, mobil: 604 535 577

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí zařízení
mobil: 734 435 283, e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Monika Smejkalová, zástupce vedoucí zařízení
mobil: 604 535 577, e-mail: monika.smejkalova@jihlava.charita.cz

internet: http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Facebook: Zastávka Telč (určen pouze pro cílovou skupinu)
e-mail: zastavka.telc@jihlava.charita.cz

Provozní doba v klubu pondělí - pátek 14.00 - 18.00 hod., terén pátek 14.00 - 18.00 hod.


Pro koho je zařízení určeno:
Dětem a mladým lidem ve věku 11 až 26 let pohybujícím se v Telči a jejím blízkém okolí.
Ostatní zájemce rádi klubem provedeme a představíme naši službu, prosíme však o domluvu předem (telefonicky či emailem).

Jaké je poslání této sociální služby?
Posláním NZDM ZASTÁVka Telč je poskytovat bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.

Co je to NZDM?
Termín "nízkoprahový" znamená, že přítomnost v klubu je zdarma, každý může svobodně přijít a odejít (když je klub otevřen), mladí lidé mohou zůstat v anonymitě. Nikdo není nucen k využívání nabízených aktivit a využívání odborných služeb. NZDM je bezpečný, přátelský a motivující prostor pro trávení volného času. V klubu je stále přítomný některý ze sociálních pracovníků a platí jasná pravidla. Ta například zakazují užívaní alkoholických nápojů a drog, násilí či šikanu.

Co znamená terén?
Mladí lidé mohou navštěvovat prostory zařízení (klub), ale pracovníci chodí za mladými lidmi i ven, do jejich prostředí (do terénu). To znamená, že pracovníci zařízení přicházejí 2 x týdně na místa (např. před školu, na zimní stadion, na venkovní hřiště, na náměstí, do parku...), kde se mladí lidé scházejí a tam s nimi mluví o každodenních věcech, ale i o problémech, které je trápí, nabízí jim konkrétní pomoc, doučují je, rozdávají jim letáčky s preventivními tématy, hrají s nimi hry a nabízí jim i jiné způsoby trávení volného času podle jejich zájmů a samozřejmě jim zprostředkovávají informace o možnosti navštěvování klubu.

Co nabízíme?
V rámci volnočasových aktivit pořádáme různé zájmové a sportovní akce, mimo tyto pomáháme s přípravou do školy a poskytujeme sociální poradenství týkající se rodiny, vrstevnické skupiny, školy, partnerských vztahů, životního stylu, hledání práce.
Poskytujeme informační, preventivní, výchovné a vzdělávací programy. Mladí lidé mohou v klubu poslouchat hudbu, hrát stolní fotbálek, deskové hry, tvořit ve výtvarné dílně, sledovat filmy, relaxovat nebo si povídat a svěřovat se se svými problémy a společně za pomoci odborných pracovníků je řešit.

Poděkování sousedům, srpen 2016
V úterý 30. srpna 2016 odpoledne přehlušily zvuk aut na parkovišti bývalého autobusového nádraží ve Slavíčkově ulici rytmické údery basových linek, doplněné o vokály či instrumentální doprovod. Toto syntetické hlukové prostředí, přinášející do poklidné ulice pro někoho možná nevítané vytržení v odpolední siestě, patřilo k akci Nízkoprahového klubu ZASTÁVka Telč, který předposlední prázdninový den uspořádal pro své klienty a pro telčskou veřejnost Rozloučení s létem.
Počasí se rozhodně nechystalo směřovat k podzimnímu režimu, a proto se program mohl odehrávat na trávníkovém ostrůvku kolem ZASTÁVky. Informační stánek u vchodu seznámil každého nejen s atraktivní náplní na jednotlivých stanovištích, ale poskytl i údaje, rady a pomoc v naší hlavní oblasti, kterou je sociální práce. A potom už si mohli příchozí vyrábět nealkoholické drinky, změnit se malováním na obličej v šaška, vílu, démona nebo zvíře, zahrát si turnaj v petanque, soutěžit v siláckých, rychlostních, dovednostních a také vtipných utkáních. Nakonec došlo i na vodní bitvu. Celou akci hudebně doprovázel DJ Lumír se svým pohotovým moderátorem, kteří dovedli přítomné ke spontánní a radostné zábavě. Chodci procházející kolem, pozorovatelé z okolních oken mohli spatřit obraz téměř komunitního společenství dospělých, dětí, puberťáků, adolescentů, starých, mladých, pracovníků, klientů, přátel, známých, příbuzných, cizích, občanů, kteří sdíleli společný zážitek z neformálního letního odpoledne. Snad jsme ten den přispěli k významnému preventivnímu počinu pro pár ohrožených, pobavili pár neohrožených a informovali pár nevědomých. Děkujeme, sousedé, za to, že jste nám to svým tolerantním přístupem dovolili, a někdy příště na akci pro veřejnost se třeba ZASTAVte.
Jiří Rezek pro Telčské listy 10/2016

Slavnostní zahájení provozu 30. 10. 2013 proběhlo za účasti zástupců Města Telče, Kraje Vysočina, vedení Diecézní charity Brno, Oblastní charity Jihlava, ROP Jihovýchod. A jelikož nové prostory nám otevírají i nové možnosti, ráda bych se u nich alespoň krátce zastavila. Podlahová plocha nové budovy je cca 282 m2, což je dvakrát tolik než nabízely pronajaté prostory, ve kterých zařízení sídlilo více jak 3 roky. Původní stísněné podmínky nám neumožňovaly poskytovat naše služby širší věkové skupině, nyní se však naše cílová skupina, tedy skupina osob, jež poskytujeme sociální služby, rozšířila na věkovou hranici 11 -26. V nových prostorách si totiž můžou najít své místo jak děti mladší, tak starší teenageři i mladí dospělí. Sociální služby jsou jim poskytovány bez rozdílu - všichni nás tedy mohou oslovit s žádostí o pomoc či radu v jejich tíživé situaci.
• Poskytujeme poradenství a podporu v oblastech rodiny, školy, práce, skupiny vrstevníků, partnerských vztahů, životního stylu, konfliktu se zákonem apod.
• Zprostředkováváme kontakty na jiné odborné instituce, na které je vhodné se v konkrétní tíživé situaci obrátit.
• Nabízíme různé preventivní aktivity, ať už formou besedy s různými odborníky či sebezkušenostními programy pro skupiny (vrstevnické, třídní kolektivy).
• Pomáháme ve školní přípravě.
• A v neposlední řadě naše zařízení umožňuje široké volnočasové vyžití (NOVÁ vybavená hudební zkušebna, deskové hry, promítání filmů, PC a internet, PROFI fotbálek, vzdušný hokej, fotografování, basketbalový koš, taneční podložky, ping pong, výtvarné činnosti, knihovnička, pokec v bezpečném prostředí) za přítomnosti odborných sociálních pracovníků.
A jelikož nové prostory nám přinesly i velký multifunkční sál, plánujeme jej využít i k občasným aktivitám pro širokou veřejnost.
Podle TZ

Fotogalerie z otevření Zastávky

ZASTÁVKa je bezpečným zázemím pro mládež (Telčské listy 12/2012)
Představujeme zařízení jihlavské Charity v Telči, nízkoprahový klub pro děti a mládež ZASTÁVka v ulici Na Posvátné. Tím, kdo nás jím provází, je vedoucí klubu Petra Kruchová.
S termínem „nízkoprahové zařízení (klub)“ se většina čtenářů často nesetkává, nemalá část pak nesetkala nikdy. Můžete jim ho vysvětlit?
Termín „nízkoprahový“ se v sociálních službách používá pro taková zařízení, jejichž služby jsou bezplatné, jejich užívání je dobrovolné a přístupné každému. Navíc, v případě klubů pro mladé, mohou zůstat uživatelé v anonymitě.
Pro jakou skupinu mladých je ZASTÁVka určena?
Klienty nedokážu zařadit do nějaké konkrétní skupiny. Pravdou ale je, že nejčastěji jsou jimi děti a mladí z rodin, které se jim z různých důvodů nemohou dostatečně věnovat. Ať již po materiální stránce nebo pro velké pracovní vytížení či proto, že rodina je neúplná. Chodí k nám ale také ti, kterým se u nás jednoduše líbí a naše aktivity jsou pro ně přitažlivé.
Věk a počet Vašich klientů?
Od 12 do 19 let. Denně přijde do klubu až 25 dětí a mladých lidí. Celkem k nám chodí okolo 80 mladých nejen z Telče, ale i z okolních obcí.
Co jim nabízíte?
Především smysluplné trávení volného času. Nejen zábavou, ale také vzdělávacími projekty, sportem ap. Hlavně jim ale nasloucháme a snažíme se najít řešení pro problémy, se kterými se nám svěří. Pro někoho může být překvapení, že i v Telči žijí děti, které nemá kdo doprovodit k lékaři či na úřad, když už tam musí jít.
Zábava mladých je dnes spojována s počítači a internetem. Jak je to u vás?
Klub má vlastní IT vybavení, ale pro zábavu ho využíváme minimálně. Jednoznačně mají přednost ti, kdo si v klubu potřebují udělat domácí úkoly, připravit si něco do školy a nemají doma počítač. Dáváme přednost aktivní zábavě, tvořivosti...
Stanovujete klientům nějaké podmínky? Ty mladí neradi slyší.
Samozřejmě. Máme stanovena pravidla chování v klubu, které musí každý dodržovat. Patří sem vzájemná slušnost, absence alkoholu, drog atd.
S kým spolupracujete?
Především se školami, zde si mimo jiné vážíme vstřícnosti při poskytování sportovišť pro naše aktivity, a také s telčským Klubem salesiánského hnutí mládeže.
Kolik pracovníků činnost ZASTÁVky zajišťuje?
Tři a jedna terénní pracovnice. Výrazně nám ale pomáhají dobrovolníci. Ti mají ke klientům hodně blízko věkem a jsou tak někdy důležitým spojovacím článkem mezi námi a klienty.
Málo populární otázka. Kdo ZASTÁVku financuje?
Zatím zřizovatel, Oblastní Charita Jihlava, díky evropské dotaci.
Kde v okolí se nachází podobné zařízení pro mladé?
Dva kluby s přibližně stejnou náplní jsou v Jihlavě. Z okolních měst je takový klub v Moravských Budějovicích.
Petra Kruchová vystudovala SOŠ v Telči ještě jako Petra Veverková. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Praze. Druhým rokem vede klub ZASTÁVka.
/z/
Telčské listy 12/2012
VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (16.05.2017) Terezie Veselá (04.03.2014)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

21.01.2020
19:20:54
Teplota vzduchu -3.2 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1041 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč