Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč
zřizovatel: Oblastní charita Jihlava
adresa: NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 588 56 Telč
tel.: 567 214 613, mobil: 604 535 577

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí zařízení
mobil: 734 435 283, e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Monika Smejkalová, zástupce vedoucí zařízení
mobil: 604 535 577, e-mail: monika.smejkalova@jihlava.charita.cz

internet: http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Facebook: Zastávka Telč (určen pouze pro cílovou skupinu)
e-mail: zastavka.telc@jihlava.charita.cz

Provozní doba v klubu pondělí - pátek 14.00 - 18.00 hod., terén pátek 14.00 - 18.00 hod.


Pro koho je zařízení určeno:
Dětem a mladým lidem ve věku 11 až 26 let pohybujícím se v Telči a jejím blízkém okolí.
Ostatní zájemce rádi klubem provedeme a představíme naši službu, prosíme však o domluvu předem (telefonicky či emailem).

Jaké je poslání této sociální služby?
Posláním NZDM ZASTÁVka Telč je poskytovat bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.

Co je to NZDM?
Termín "nízkoprahový" znamená, že přítomnost v klubu je zdarma, každý může svobodně přijít a odejít (když je klub otevřen), mladí lidé mohou zůstat v anonymitě. Nikdo není nucen k využívání nabízených aktivit a využívání odborných služeb. NZDM je bezpečný, přátelský a motivující prostor pro trávení volného času. V klubu je stále přítomný některý ze sociálních pracovníků a platí jasná pravidla. Ta například zakazují užívaní alkoholických nápojů a drog, násilí či šikanu.

Co znamená terén?
Mladí lidé mohou navštěvovat prostory zařízení (klub), ale pracovníci chodí za mladými lidmi i ven, do jejich prostředí (do terénu). To znamená, že pracovníci zařízení přicházejí 2 x týdně na místa (např. před školu, na zimní stadion, na venkovní hřiště, na náměstí, do parku...), kde se mladí lidé scházejí a tam s nimi mluví o každodenních věcech, ale i o problémech, které je trápí, nabízí jim konkrétní pomoc, doučují je, rozdávají jim letáčky s preventivními tématy, hrají s nimi hry a nabízí jim i jiné způsoby trávení volného času podle jejich zájmů a samozřejmě jim zprostředkovávají informace o možnosti navštěvování klubu.

Co nabízíme?
V rámci volnočasových aktivit pořádáme různé zájmové a sportovní akce, mimo tyto pomáháme s přípravou do školy a poskytujeme sociální poradenství týkající se rodiny, vrstevnické skupiny, školy, partnerských vztahů, životního stylu, hledání práce.
Poskytujeme informační, preventivní, výchovné a vzdělávací programy. Mladí lidé mohou v klubu poslouchat hudbu, hrát stolní fotbálek, deskové hry, tvořit ve výtvarné dílně, sledovat filmy, relaxovat nebo si povídat a svěřovat se se svými problémy a společně za pomoci odborných pracovníků je řešit.

Poděkování sousedům, srpen 2016
V úterý 30. srpna 2016 odpoledne přehlušily zvuk aut na parkovišti bývalého autobusového nádraží ve Slavíčkově ulici rytmické údery basových linek, doplněné o vokály či instrumentální doprovod. Toto syntetické hlukové prostředí, přinášející do poklidné ulice pro někoho možná nevítané vytržení v odpolední siestě, patřilo k akci Nízkoprahového klubu ZASTÁVka Telč, který předposlední prázdninový den uspořádal pro své klienty a pro telčskou veřejnost Rozloučení s létem.
Počasí se rozhodně nechystalo směřovat k podzimnímu režimu, a proto se program mohl odehrávat na trávníkovém ostrůvku kolem ZASTÁVky. Informační stánek u vchodu seznámil každého nejen s atraktivní náplní na jednotlivých stanovištích, ale poskytl i údaje, rady a pomoc v naší hlavní oblasti, kterou je sociální práce. A potom už si mohli příchozí vyrábět nealkoholické drinky, změnit se malováním na obličej v šaška, vílu, démona nebo zvíře, zahrát si turnaj v petanque, soutěžit v siláckých, rychlostních, dovednostních a také vtipných utkáních. Nakonec došlo i na vodní bitvu. Celou akci hudebně doprovázel DJ Lumír se svým pohotovým moderátorem, kteří dovedli přítomné ke spontánní a radostné zábavě. Chodci procházející kolem, pozorovatelé z okolních oken mohli spatřit obraz téměř komunitního společenství dospělých, dětí, puberťáků, adolescentů, starých, mladých, pracovníků, klientů, přátel, známých, příbuzných, cizích, občanů, kteří sdíleli společný zážitek z neformálního letního odpoledne. Snad jsme ten den přispěli k významnému preventivnímu počinu pro pár ohrožených, pobavili pár neohrožených a informovali pár nevědomých. Děkujeme, sousedé, za to, že jste nám to svým tolerantním přístupem dovolili, a někdy příště na akci pro veřejnost se třeba ZASTAVte.
Jiří Rezek pro Telčské listy 10/2016

Slavnostní zahájení provozu 30. 10. 2013 proběhlo za účasti zástupců Města Telče, Kraje Vysočina, vedení Diecézní charity Brno, Oblastní charity Jihlava, ROP Jihovýchod. A jelikož nové prostory nám otevírají i nové možnosti, ráda bych se u nich alespoň krátce zastavila. Podlahová plocha nové budovy je cca 282 m2, což je dvakrát tolik než nabízely pronajaté prostory, ve kterých zařízení sídlilo více jak 3 roky. Původní stísněné podmínky nám neumožňovaly poskytovat naše služby širší věkové skupině, nyní se však naše cílová skupina, tedy skupina osob, jež poskytujeme sociální služby, rozšířila na věkovou hranici 11 -26. V nových prostorách si totiž můžou najít své místo jak děti mladší, tak starší teenageři i mladí dospělí. Sociální služby jsou jim poskytovány bez rozdílu - všichni nás tedy mohou oslovit s žádostí o pomoc či radu v jejich tíživé situaci.
• Poskytujeme poradenství a podporu v oblastech rodiny, školy, práce, skupiny vrstevníků, partnerských vztahů, životního stylu, konfliktu se zákonem apod.
• Zprostředkováváme kontakty na jiné odborné instituce, na které je vhodné se v konkrétní tíživé situaci obrátit.
• Nabízíme různé preventivní aktivity, ať už formou besedy s různými odborníky či sebezkušenostními programy pro skupiny (vrstevnické, třídní kolektivy).
• Pomáháme ve školní přípravě.
• A v neposlední řadě naše zařízení umožňuje široké volnočasové vyžití (NOVÁ vybavená hudební zkušebna, deskové hry, promítání filmů, PC a internet, PROFI fotbálek, vzdušný hokej, fotografování, basketbalový koš, taneční podložky, ping pong, výtvarné činnosti, knihovnička, pokec v bezpečném prostředí) za přítomnosti odborných sociálních pracovníků.
A jelikož nové prostory nám přinesly i velký multifunkční sál, plánujeme jej využít i k občasným aktivitám pro širokou veřejnost.
Podle TZ

Fotogalerie z otevření Zastávky

ZASTÁVKa je bezpečným zázemím pro mládež (Telčské listy 12/2012)
Představujeme zařízení jihlavské Charity v Telči, nízkoprahový klub pro děti a mládež ZASTÁVka v ulici Na Posvátné. Tím, kdo nás jím provází, je vedoucí klubu Petra Kruchová.
S termínem „nízkoprahové zařízení (klub)“ se většina čtenářů často nesetkává, nemalá část pak nesetkala nikdy. Můžete jim ho vysvětlit?
Termín „nízkoprahový“ se v sociálních službách používá pro taková zařízení, jejichž služby jsou bezplatné, jejich užívání je dobrovolné a přístupné každému. Navíc, v případě klubů pro mladé, mohou zůstat uživatelé v anonymitě.
Pro jakou skupinu mladých je ZASTÁVka určena?
Klienty nedokážu zařadit do nějaké konkrétní skupiny. Pravdou ale je, že nejčastěji jsou jimi děti a mladí z rodin, které se jim z různých důvodů nemohou dostatečně věnovat. Ať již po materiální stránce nebo pro velké pracovní vytížení či proto, že rodina je neúplná. Chodí k nám ale také ti, kterým se u nás jednoduše líbí a naše aktivity jsou pro ně přitažlivé.
Věk a počet Vašich klientů?
Od 12 do 19 let. Denně přijde do klubu až 25 dětí a mladých lidí. Celkem k nám chodí okolo 80 mladých nejen z Telče, ale i z okolních obcí.
Co jim nabízíte?
Především smysluplné trávení volného času. Nejen zábavou, ale také vzdělávacími projekty, sportem ap. Hlavně jim ale nasloucháme a snažíme se najít řešení pro problémy, se kterými se nám svěří. Pro někoho může být překvapení, že i v Telči žijí děti, které nemá kdo doprovodit k lékaři či na úřad, když už tam musí jít.
Zábava mladých je dnes spojována s počítači a internetem. Jak je to u vás?
Klub má vlastní IT vybavení, ale pro zábavu ho využíváme minimálně. Jednoznačně mají přednost ti, kdo si v klubu potřebují udělat domácí úkoly, připravit si něco do školy a nemají doma počítač. Dáváme přednost aktivní zábavě, tvořivosti...
Stanovujete klientům nějaké podmínky? Ty mladí neradi slyší.
Samozřejmě. Máme stanovena pravidla chování v klubu, které musí každý dodržovat. Patří sem vzájemná slušnost, absence alkoholu, drog atd.
S kým spolupracujete?
Především se školami, zde si mimo jiné vážíme vstřícnosti při poskytování sportovišť pro naše aktivity, a také s telčským Klubem salesiánského hnutí mládeže.
Kolik pracovníků činnost ZASTÁVky zajišťuje?
Tři a jedna terénní pracovnice. Výrazně nám ale pomáhají dobrovolníci. Ti mají ke klientům hodně blízko věkem a jsou tak někdy důležitým spojovacím článkem mezi námi a klienty.
Málo populární otázka. Kdo ZASTÁVku financuje?
Zatím zřizovatel, Oblastní Charita Jihlava, díky evropské dotaci.
Kde v okolí se nachází podobné zařízení pro mladé?
Dva kluby s přibližně stejnou náplní jsou v Jihlavě. Z okolních měst je takový klub v Moravských Budějovicích.
Petra Kruchová vystudovala SOŠ v Telči ještě jako Petra Veverková. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Praze. Druhým rokem vede klub ZASTÁVka.
/z/
Telčské listy 12/2012
VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (12.10.2018) Petr Mach (16.05.2017)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

12.11.2019 - 27.12.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2019 (PDF 46 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 4. 11. 2019 (PDF 60 kB)

12.11.2019 - 28.11.2019

Valná hromada svazku obcí Česká inspirace 28. 11. 2019 (PDF 76 kB)

12.11.2019 - 30.11.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 11. - Telč - Podolí a Staré Město (PDF 101 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, Na Sádkách nové rodinné domy okolo Muzea Techniky (PDF 98 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - Telč lokalit v Lipkách (PDF 94 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - ul.Křížova, Luční, Radkovská (PDF 99 kB)

Ztráty a nálezy k 8. 11. 2019 (PDF 48 kB)

07.11.2019 - 26.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 (PDF 1,07 MB)

Aktuality

12.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

21.10.2019

Informace o počasívíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5891 návštěvníků, od otevření expozice 35206 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 20:22:04

  Teplota vzduchu:
  0,4 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1006,8 hPa
  Denní srážky:
  2,8 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE