Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Domov pro seniory

zřizovatel: Město Telč
Domov pro seniory, Špitální 46, 588 56 Telč
tel.: 567 243 566

internet: www.domovproseniorytelc.cz
e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz

ředitelka:
Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS., MBA

Poslání:

Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování pobytové sociální služby seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma. Při poskytování služby chceme nabídnout lidský přístup, pohodovou a přátelskou atmosféru.

Domov pro senioryCíle:
Cílem poskytované sociální služby Domova pro seniory Telč je:
• Podporovat individualitu uživatele
• Udržovat fyzický a psychický stav uživatele, pomáhat při hledání smyslu života ve stáří
• Prostřednictvím pořádaných akcí podporovat začlenění uživatelů do života města
• Prostřednictvím aktivizačních činností motivovat uživatele k aktivnímu životu
• Spolupracovat s dalšími institucemi – školy, školky, dům dětí a mládeže, další sociální služby
• Spolupracovat s rodinou uživatele při naplňování osobních cílů

Okruh osob (cílová skupina):
Senioři ve věku nad 65 let, kteří potřebují podporu a péči jiné osoby a nejsou schopni si zajistit základní životní a osobní potřeby

Kapacita domova: 59 uživatelů

Zásady poskytování sociální služby:

Domov pro seniory• Individuální přístup k uživateli – chováme se flexibilně, vstřícně, empaticky, poskytovaná péče je plánována společně s uživatelem na základě jeho individuálních potřeb, schopností a možností
• Partnerství – dbáme na zachování důstojnosti uživatele, respektujeme jeho zájmy, dovednosti, zvláštnosti a odlišná specifika
• Svoboda rozhodování – uživateli je ponechána schopnost vlastního úsudku a rozhodnutí
• Podpora v soběstačnosti – poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách
• Týmový přístup k uživateli – spolupráce pracovníků všech úseků

Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby), červen 2015 (PDF 1,15 MB)

Informační leták (PDF 566 KB)


Senioři v akci. 15. ročník Telčského desetiboje seniorů, září 2017
Retro nákup, zvěřinec, požární útok … To jsou názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory na Starém Městě proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním slově místostarosty Pavla Komína se všichni vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské první místo. Ocenění vítězům pak předal starosta Roman Fabeš. Celé akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení pro zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou atmosféru. Dík proto patří všem organizátorům a také žákům telčské ZUŠ, kteří fanfárami přispěli k důstojnému zahájení příjemného dne. Soutěžící se rozcházeli se slibem, že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku Telčského desetiboje seniorů. Marika Krejčí, ředitelka. DpS Telč
Kdo bojoval v desetiboji: Domov pro seniory Raabs an der Thaya, Pacov, Budíškovice, Jihlava - Lesnov, Telč, Pečovatelská služba Telč, Klub důchodců Telč
Telčské listy 10/2017. Foto Eva Pavlíčková

Desetiboj seniorů v DpS. Lék proti stárnutí (2016)
Čtrnáctý ročník Telčského desetiboje seniorů se letos symbolicky konal v Domově pro seniory 14. září. Již tradičně se ho zúčastnili klienti z několika domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a také z rakouského Raabs an der Thaya. Obavy soutěžících, zda zvládnou svoji disciplínu, jim letos pomáhali překonat žáci a učitelé obou telčských základních škol. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci domova. Ke zdaru příjemného dne přispěli nemalou měrou sponzoři, Krahulík – Masozávod Krahulčí a firmy Tropico a Bidvest Czech Republic. Slavnostní atmosféru předávání cen vítězům podtrhly fanfáry žáků ZUŠ Telč a také starosta Roman Fabeš. Putovní pohár pro vítěze od něj letos převzaly ženy z Klubu důchodců v Telči. Sportovní klání provázel celé dopoledne písničkami harmonikář Robert Kalenda. „Všichni soutěžící si odvezli krásné pocity z úspěchu, radost z ocenění a vzpomínku na příjemně strávené dopoledne,“ uvedla ve zprávě o zajímavé akci Lenka Pelejová.
Telčské listy 10/2016

Žijí mezi námi
Jak jsem stavěl šapitó

Bylo mi 19 let a přemýšlel jsem, jak naložit se svým životem. Usadit jsem se ještě nechtěl a touha mládí po cestování byla stále silnější. Přemýšlel jsem, jak skloubit zaměstnání a možnost poznat svět. A napadl mě – cirkus! Jako rodilý Pražák jsem věděl, kam se obrátit. Zašel jsem na ředitelství Českých cirkusů a varieté v Praze přeptat se, zda by neměli zájem o pracovní sílu. A měl jsem štěstí. V Horních Počernicích právě stál cirkus EVROPA. Nastoupil jsem tu jako dělník. Už po týdnu jsme vyrazili na cestu. Romantika cestování s koňskými povozy už byla minulostí. My jsme připojili čtyři maringotky za traktory. Bylo to krásné cestování. Hlavně když bylo pěkné počasí. To jsme seděli na zadních schodech maringotek a opalovali jsme se. Zato když jsme dorazili na „štaci“, vypukla honička. Během 2,5 hodiny muselo stát šapitó. Pro diváky musely být nainstalovány sedačky a střed šapita vysypán pilinami. Teprve pak byl čas na jídlo. Před začátkem představení jsem musel obléknout uniformu a dělat uvaděče. Když skončilo představení a my věděli, že druhý den odjíždíme, museli jsme vše zbourat, naložit na vozy a připravit na další cestu. Po třech měsících jsem povýšil a dostal se ke zvířatům. Staral jsem se hlavně o koně. To znamenalo na každé štaci postavit stáje, nakrmit, připravit podestýlku, vyhřebelcovat je a upravit jim hřívy. Koně museli být čistí, i když šli jen na zkoušku. Ve stáji visel rozpis výstupů v rámci programu, takže jsme věděli, která zvířata musíme připravit přednostně. V cirkuse jsme měli také 8 lvů. O ty se starali drezéři a speciálně vycvičení pracovníci. Náročná byla přeprava těchto zvířat z nádraží na místo, kde stál cirkus a pak zpět. Koně jsme seřadili po 4 kusech a odjeli jsme na nich. Transport zvěře se konal za asistence VB (Veřejné bezpečnosti). Tak to šlo den za dnem, měsíc za měsícem. Sezona uběhla rychle a já se začal poohlížet po další zajímavé práci.
Od loňského roku vydává telčský Domov pro seniory čtvrtletník Zachariášův zpravodaj. Klienty informuje nejen o akcích, které Domov připravuje, ale také o jeho historii, blahopřeje zdejším jubilantům, nabízí křížovky... Pozornosti čtenářů se těší vzpomínky klientů na jejich dětství, či původní povolání. Ve třetím čísle zpravodaje nás zaujalo vyprávění pana Vladimíra Hansla (1946), které zapsala Lenka Pelejová. Zpravodaj najdete na http://www.domovproseniorytelc.cz/zachariasuv-zpravodaj/

Desetiboj seniorů 2015Telčský desetiboj seniorů 2015
9. září 2015 se konal v Domově pro seniory již třináctý ročník Telčského desetiboje seniorů. Pro účastníky, kteří na soutěž zavítali i z jiných zařízení sociálních služeb, připravili zaměstnanci pořádajícího domova řadu soutěžních disciplín. Zručnost si vyzkoušeli v Prodloužené ruce, Paměťové karty je nenechaly na nic zapomenout a v Nákupním koši a Příborníku se vrátili k praktickým stránkám života. Soutěžící i jejich doprovod si užili akční dopoledne a společně zatleskali těm nejúspěšnějším. I když není podstatné, kdo v tomto klání zvítězil, ty nejúspěšnější zaznamenáváme. 1. místo obsadilo domácí družstvo, druzí byli hosté z Budíškovic a třetí skoro domácí, CHPS Telč. O dobrou náladu se postarali harmonikáři Robert Kalenda a Josef Pelant, pohoštění zajistilo několik sponzorů a při organizaci pomohli také žáci obou telčských základních škol. A že ceny vítězům předal starosta Roman Fabeš spolu s ředitelkou domova Marikou Krejčí, je v případě seniorského desetiboje samozřejmostí.
Zpráva a foto Lenka Pelejová, sociální pracovnice DpS Telč
Telčské listy 10/2015


Domov pro senioryTelčský desetiboj seniorů 2014
Víte, co mají společného žirafí krk, egyptská pyramida a šoupaná?
Jsou to jen některé ze sportovních disciplín na Telčském desetiboji seniorů, který se konal 10. 9. 2014 v Domově pro seniory v Telči už po dvanácté. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev z domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spřáteleného domova z rakouského Raabsu. S organizací sportovního dne pomáhali zaměstnanci domova, dobrovolníci a žáci ze ZŠ Telč Hradecká a ZŠ Telč Masarykova, kteří mimo jiné vyzkoušeli jazykové dovednosti.
Průměrný věk soutěžících jistě přesahoval 70 let. Všichni však dokázali, že jsou mladí duchem a mají odvahu a chuť změřit svoje síly s dalšími účastníky. Atmosféra jiskřila napětím a snahou uspět. Mnozí senioři prokázali neuvěřitelný smysl pro hru. Nálada byla výborná, počasí slunečné, sportovní disciplíny zajímavé a originální.
Smyslem tohoto sportovního setkání není jen dosahování sportovních výkonů a překonávání sama sebe. Cílem je posílení týmového ducha a mezigenerační propojení. Aktivity tohoto druhu přispívají k aktivnímu životu a nekonzumnímu a účelnému trávení volného času různých generací.
Pro tři nejlepší družstva byly připraveny medaile, dorty a diplomy. Putovní pohár pro vítěze si tentokrát odvezlo družstvo z Domova pro seniory v Jihlavě. Upomínkové předměty a pamětní listy dostali všichni účastníci.
Celá akce byla spolufinancována Krajem Vysočina - Fond Vysočiny a Městem Telč.
Poděkování patří rovněž sponzorům – firmě Tropico catering s.r.o. a firmě Bidvest s.r.o.
Všichni přítomní se rozjížděli do svých domovů s příslibem, že se za rok zase sejdeme. A kde? Přece u nás, v Telči.
Lenka Pelejová, DiS, sociální pracovnice DpS Telč, září 2014

Fotografie z desetiboje 2014 dole pod mapkou

Telčský desetiboj seniorů, září 2014


Desetiboj seniorů 10.9.2014 (10).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (10).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (11).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (11).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (12).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (12).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (13).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (13).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (14).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (14).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (15).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (15).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (16).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (16).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (17).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (17).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (18).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (18).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (2).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (2).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (3).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (3).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (4).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (4).jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (5).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (5).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (6).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (6).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (7).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (7).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (8).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (8).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (9).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014 (9).JPG
Desetiboj seniorů 10.9.2014.jpg
Desetiboj seniorů 10.9.2014.jpg
VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (13.06.2018) Věra Zimová (21.02.2013)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - Telč lokalit v Lipkách (PDF 94 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, Na Sádkách nové rodinné domy okolo Muzea Techniky (PDF 98 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - ul.Křížova, Luční, Radkovská (PDF 99 kB)

Ztráty a nálezy k 8. 11. 2019 (PDF 48 kB)

07.11.2019 - 26.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 (PDF 1,07 MB)

07.11.2019 - 26.11.2019

Pozvánka na zasedání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance (PDF 142 kB)

07.11.2019 - 09.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Borovná (PDF 447 kB)

06.11.2019 - 31.12.2019

Zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (PDF 26 kB)

06.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtová opatření RM č. 20 - 23/2019 (PDF 58 kB)

Aktuality

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

01.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

21.10.2019

Informace o počasívíce

15.10.2019

Telčské listy Říjen 2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5891 návštěvníků, od otevření expozice 35206 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 01:42:04

  Teplota vzduchu:
  4,9 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1009,8 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE