Domov pro seniory

zřizovatel: Město Telč
Domov pro seniory, Špitální 46, 588 56 Telč
tel.: 567 243 566

internet: www.domovproseniorytelc.cz
e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz

ředitelka:
Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS., MBA

Poslání:

Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování pobytové sociální služby seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma. Při poskytování služby chceme nabídnout lidský přístup, pohodovou a přátelskou atmosféru.

Domov pro senioryCíle:
Cílem poskytované sociální služby Domova pro seniory Telč je:
• Podporovat individualitu uživatele
• Udržovat fyzický a psychický stav uživatele, pomáhat při hledání smyslu života ve stáří
• Prostřednictvím pořádaných akcí podporovat začlenění uživatelů do života města
• Prostřednictvím aktivizačních činností motivovat uživatele k aktivnímu životu
• Spolupracovat s dalšími institucemi – školy, školky, dům dětí a mládeže, další sociální služby
• Spolupracovat s rodinou uživatele při naplňování osobních cílů

Okruh osob (cílová skupina):
Senioři ve věku nad 65 let, kteří potřebují podporu a péči jiné osoby a nejsou schopni si zajistit základní životní a osobní potřeby

Kapacita domova: 59 uživatelů

Zásady poskytování sociální služby:

Domov pro seniory• Individuální přístup k uživateli – chováme se flexibilně, vstřícně, empaticky, poskytovaná péče je plánována společně s uživatelem na základě jeho individuálních potřeb, schopností a možností
• Partnerství – dbáme na zachování důstojnosti uživatele, respektujeme jeho zájmy, dovednosti, zvláštnosti a odlišná specifika
• Svoboda rozhodování – uživateli je ponechána schopnost vlastního úsudku a rozhodnutí
• Podpora v soběstačnosti – poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách
• Týmový přístup k uživateli – spolupráce pracovníků všech úseků

Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby), červen 2015 (PDF 1,15 MB)

Informační leták (PDF 566 KB)


Senioři v akci. 15. ročník Telčského desetiboje seniorů, září 2017
Retro nákup, zvěřinec, požární útok … To jsou názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory na Starém Městě proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním slově místostarosty Pavla Komína se všichni vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské první místo. Ocenění vítězům pak předal starosta Roman Fabeš. Celé akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení pro zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou atmosféru. Dík proto patří všem organizátorům a také žákům telčské ZUŠ, kteří fanfárami přispěli k důstojnému zahájení příjemného dne. Soutěžící se rozcházeli se slibem, že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku Telčského desetiboje seniorů. Marika Krejčí, ředitelka. DpS Telč
Kdo bojoval v desetiboji: Domov pro seniory Raabs an der Thaya, Pacov, Budíškovice, Jihlava - Lesnov, Telč, Pečovatelská služba Telč, Klub důchodců Telč
Telčské listy 10/2017. Foto Eva Pavlíčková

Desetiboj seniorů v DpS. Lék proti stárnutí (2016)
Čtrnáctý ročník Telčského desetiboje seniorů se letos symbolicky konal v Domově pro seniory 14. září. Již tradičně se ho zúčastnili klienti z několika domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a také z rakouského Raabs an der Thaya. Obavy soutěžících, zda zvládnou svoji disciplínu, jim letos pomáhali překonat žáci a učitelé obou telčských základních škol. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci domova. Ke zdaru příjemného dne přispěli nemalou měrou sponzoři, Krahulík – Masozávod Krahulčí a firmy Tropico a Bidvest Czech Republic. Slavnostní atmosféru předávání cen vítězům podtrhly fanfáry žáků ZUŠ Telč a také starosta Roman Fabeš. Putovní pohár pro vítěze od něj letos převzaly ženy z Klubu důchodců v Telči. Sportovní klání provázel celé dopoledne písničkami harmonikář Robert Kalenda. „Všichni soutěžící si odvezli krásné pocity z úspěchu, radost z ocenění a vzpomínku na příjemně strávené dopoledne,“ uvedla ve zprávě o zajímavé akci Lenka Pelejová.
Telčské listy 10/2016

Žijí mezi námi
Jak jsem stavěl šapitó

Bylo mi 19 let a přemýšlel jsem, jak naložit se svým životem. Usadit jsem se ještě nechtěl a touha mládí po cestování byla stále silnější. Přemýšlel jsem, jak skloubit zaměstnání a možnost poznat svět. A napadl mě – cirkus! Jako rodilý Pražák jsem věděl, kam se obrátit. Zašel jsem na ředitelství Českých cirkusů a varieté v Praze přeptat se, zda by neměli zájem o pracovní sílu. A měl jsem štěstí. V Horních Počernicích právě stál cirkus EVROPA. Nastoupil jsem tu jako dělník. Už po týdnu jsme vyrazili na cestu. Romantika cestování s koňskými povozy už byla minulostí. My jsme připojili čtyři maringotky za traktory. Bylo to krásné cestování. Hlavně když bylo pěkné počasí. To jsme seděli na zadních schodech maringotek a opalovali jsme se. Zato když jsme dorazili na „štaci“, vypukla honička. Během 2,5 hodiny muselo stát šapitó. Pro diváky musely být nainstalovány sedačky a střed šapita vysypán pilinami. Teprve pak byl čas na jídlo. Před začátkem představení jsem musel obléknout uniformu a dělat uvaděče. Když skončilo představení a my věděli, že druhý den odjíždíme, museli jsme vše zbourat, naložit na vozy a připravit na další cestu. Po třech měsících jsem povýšil a dostal se ke zvířatům. Staral jsem se hlavně o koně. To znamenalo na každé štaci postavit stáje, nakrmit, připravit podestýlku, vyhřebelcovat je a upravit jim hřívy. Koně museli být čistí, i když šli jen na zkoušku. Ve stáji visel rozpis výstupů v rámci programu, takže jsme věděli, která zvířata musíme připravit přednostně. V cirkuse jsme měli také 8 lvů. O ty se starali drezéři a speciálně vycvičení pracovníci. Náročná byla přeprava těchto zvířat z nádraží na místo, kde stál cirkus a pak zpět. Koně jsme seřadili po 4 kusech a odjeli jsme na nich. Transport zvěře se konal za asistence VB (Veřejné bezpečnosti). Tak to šlo den za dnem, měsíc za měsícem. Sezona uběhla rychle a já se začal poohlížet po další zajímavé práci.
Od loňského roku vydává telčský Domov pro seniory čtvrtletník Zachariášův zpravodaj. Klienty informuje nejen o akcích, které Domov připravuje, ale také o jeho historii, blahopřeje zdejším jubilantům, nabízí křížovky... Pozornosti čtenářů se těší vzpomínky klientů na jejich dětství, či původní povolání. Ve třetím čísle zpravodaje nás zaujalo vyprávění pana Vladimíra Hansla (1946), které zapsala Lenka Pelejová. Zpravodaj najdete na http://www.domovproseniorytelc.cz/zachariasuv-zpravodaj/

Desetiboj seniorů 2015Telčský desetiboj seniorů 2015
9. září 2015 se konal v Domově pro seniory již třináctý ročník Telčského desetiboje seniorů. Pro účastníky, kteří na soutěž zavítali i z jiných zařízení sociálních služeb, připravili zaměstnanci pořádajícího domova řadu soutěžních disciplín. Zručnost si vyzkoušeli v Prodloužené ruce, Paměťové karty je nenechaly na nic zapomenout a v Nákupním koši a Příborníku se vrátili k praktickým stránkám života. Soutěžící i jejich doprovod si užili akční dopoledne a společně zatleskali těm nejúspěšnějším. I když není podstatné, kdo v tomto klání zvítězil, ty nejúspěšnější zaznamenáváme. 1. místo obsadilo domácí družstvo, druzí byli hosté z Budíškovic a třetí skoro domácí, CHPS Telč. O dobrou náladu se postarali harmonikáři Robert Kalenda a Josef Pelant, pohoštění zajistilo několik sponzorů a při organizaci pomohli také žáci obou telčských základních škol. A že ceny vítězům předal starosta Roman Fabeš spolu s ředitelkou domova Marikou Krejčí, je v případě seniorského desetiboje samozřejmostí.
Zpráva a foto Lenka Pelejová, sociální pracovnice DpS Telč
Telčské listy 10/2015


Domov pro senioryTelčský desetiboj seniorů 2014
Víte, co mají společného žirafí krk, egyptská pyramida a šoupaná?
Jsou to jen některé ze sportovních disciplín na Telčském desetiboji seniorů, který se konal 10. 9. 2014 v Domově pro seniory v Telči už po dvanácté. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev z domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spřáteleného domova z rakouského Raabsu. S organizací sportovního dne pomáhali zaměstnanci domova, dobrovolníci a žáci ze ZŠ Telč Hradecká a ZŠ Telč Masarykova, kteří mimo jiné vyzkoušeli jazykové dovednosti.
Průměrný věk soutěžících jistě přesahoval 70 let. Všichni však dokázali, že jsou mladí duchem a mají odvahu a chuť změřit svoje síly s dalšími účastníky. Atmosféra jiskřila napětím a snahou uspět. Mnozí senioři prokázali neuvěřitelný smysl pro hru. Nálada byla výborná, počasí slunečné, sportovní disciplíny zajímavé a originální.
Smyslem tohoto sportovního setkání není jen dosahování sportovních výkonů a překonávání sama sebe. Cílem je posílení týmového ducha a mezigenerační propojení. Aktivity tohoto druhu přispívají k aktivnímu životu a nekonzumnímu a účelnému trávení volného času různých generací.
Pro tři nejlepší družstva byly připraveny medaile, dorty a diplomy. Putovní pohár pro vítěze si tentokrát odvezlo družstvo z Domova pro seniory v Jihlavě. Upomínkové předměty a pamětní listy dostali všichni účastníci.
Celá akce byla spolufinancována Krajem Vysočina - Fond Vysočiny a Městem Telč.
Poděkování patří rovněž sponzorům – firmě Tropico catering s.r.o. a firmě Bidvest s.r.o.
Všichni přítomní se rozjížděli do svých domovů s příslibem, že se za rok zase sejdeme. A kde? Přece u nás, v Telči.
Lenka Pelejová, DiS, sociální pracovnice DpS Telč, září 2014

Fotografie z desetiboje 2014 dole pod mapkou

Telčský desetiboj seniorů, září 2014

VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (30.10.2013) Věra Zimová (09.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

22.01.2020
21:00:07
Teplota vzduchu 0.4 °C
Rychlost větru 12.8 km/h
Tlak vzduchu 1035.2 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč