Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Klub českých turistů

Kontakt: Vladimír Mazal, tel.: 776 753 889, e-mail: vlamaz@email.cz
www.kcttelc.cz

KČT v Telči byl založen v roce 1921. Organizuje dálkové pochody, podílí se na obnově turistického značení, provozuje rozhlednu na Oslednicích u Telče.

Nejvýznamnější pochody:
listopad: Vysočinou k Telči, Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, trasy 15, 25, 35, 50 km

prosinec: Silvestrovský výstup na Javořici s Vlastou Javořickou za studenský knoflík, trasa 15 km i libovolná – pěšky, na kole, na lyžích, na koních

V roce 2011 získal Klub českých turistů Telč Cenu města Telče za rok 2011 za dlouholetou aktivní spolkovou činnost a organizaci dálkových pochodů

Odbor KČT Telč - vznikl 7. července 1921
na ustavující schůzi, kdy byly schváleny stanovy a zvolen výbor. Úkolem klubu bylo vyznačit turistické stezky v okolí Telče, označit architektonické a přírodní zajímavosti Telče a okolí. Již v prvním roce měl KČT 42 členů a uskutečnila se řada výletů. Klub se staral o propagaci města, vydával pohlednice, zasílal fotografie do turistických časopisů. V roce 1932 byl vydán Průvodce po Telči a okolí. V plánu byla výstavba turistické ubytovny a rozhledny na Javořici. K realizaci však již nedošlo. V roce 1937 vzrostl počet členů na 97. Rozvoj turistiky však přerušila okupace a druhá světová válka, která zasáhla i řady členů. Z nacistických věznic a koncentračních táborů se nevrátili čtyři členové klubu.
Po osvobození v roce 1945 odbor KČT Telč obnovil svou činnost. Pozornost byla věnována zejména turistickému značení. Bylo třeba obnovit a doplnit turistické tabulky a značky. Zprovozněna byla turistická ubytovna, kde bylo 23 lůžek. Organizovány byly četné výlety a různé turistické akce.
V roce 1957 se KČT Telč stal jednou ze složek, tzv. odborem turistiky, TJ Spartaku Telč. Toto začlenění znamenalo pro turistiku radikální změny. Předpokládalo určité formy hodnocení aktivity a kolektivní plnění soutěžních úkolů.
Od 60. let některé turistické oddíly začaly organizovat dálkové pochody, kterých se zúčastňovali i telčští turisté. Od roku 1970 turisté v Telči začali organizovat vlastní dálkový pochod - Vysočinou k Telči. Postupně bylo vytvořeno pět tras, které se v pětiletých cyklech opakují. V roce 1986 byl jarní termín přeložen na podzim, spojen s dalším pochodem Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic (od roku 1977) a koná se jako pochod dvoudenní. Oba dálkové pochody se osvědčily a jsou vyhledávány turisty jak českými, tak i ze zahraničí. Od 1995 byly tyto pochody zařazeny mezi akce mezinárodních turistických svazů v rámci IVV. Při turistickém oddíle pracovaly i Turistické oddíly mládeže - TOM, byly plněny odznaky výkonnostní turistiky, kdy bylo dosaženo všech výkonnostních tříd po linii zápočtových cest. Oblíbenými se staly oblastní turistické odznaky. Turisté TJ Spartak Telč začali budovat u Velkopařezitého rybníka turistickou chatu, časem zde vyrostla celá chatová osada. Úspěšný býval oddíl orientačního běhu, jeho činnost však postupně slábla a stagnovala. Během let bylo vyškoleno několik cvičitelů. Dnes má KČT Telč dva kvalifikované pracovníky. Dlouholetým předsedou odboru je Vladimír Mazal.
Rok 1990 byl rokem velkých změn i v turistice. Byl obnoven Klub českých turistů. V Telči se tak stalo 23. dubna 1990, kdy bylo navázáno na činnost KČT z dob předválečných. Činnost KČT v Telči byla uznána a oceněna pověřením uspořádat celorepublikovou turistickou akci Za posledním puchýřem v roce 1995. Dalším významným počinem bylo slavnostní předání nové rozhledny na Oslednicích dne 25. března 2000 do péče odboru KČT Telč. Této slavnosti se zúčastnilo více než 900 lidí.
KČT Telč pořádá pochody pro veřejnost, zlepšuje jejich kvalitu a atraktivitu, pro své členy pořádá zajímavé zájezdy. Usiluje také o zřízení levné ubytovny a pokusí se rozvíjet přátelské vztahy se svými jižními sousedy.

Historie KČT v Telči
Myšlenka vytvoření turistické organizace vznikla v Telči až po 1. světové válce. Do té doby se turistikou nesystematicky zabývala tělovýchovná jednota Sokol, která uspořádala vždy několikrát do roka noční nebo denní pochod spojený se sokolským cvičením. Také školy občas uspořádaly výlet s vlastivědným zaměřením.
Odbor Klubu československých turistů vznikl z iniciativy několika přátel, kteří spolu uskutečnili několik výletů, dne 7. července 1921. Nejprve byla vyvěšena vyhláška o přijímání členů a na ustavující schůzi schváleny stanovy a zvolen výbor. První výbor odboru KČsT v Telči tvořili: předseda MrPh Karel Paclík st. /nar.1862/, místopředseda Ferdinand Mazal poštmistr, jednatel František Lorenc, pokladník MrPh Karel Paclík. Členové výboru František Fromek, Miloš Vystrčil, Stanislav Srb, Ferdinand Drdácký, Miroslav Mužík a revizoři účtů Julie Vonková a Antonín Fišer.
Hned na ustavující schůzi si dali za úkol vyznačit pěkná místa ve městě i okolí. Již prvním rokem získali 40 členů, uskutečnili celou řadu půldenních a celodenních i vícedenních výletů a vyznačili turistickou cestu vedoucí z nádraží v Jihlávce přes Kaliště, Velký pařezitý rybník, Řásnou a Volevčice do Telče.
Dalším úkolem, který si uložili hned na počátku své činnosti, bylo vybudování noclehárny pro příchozí turisty. Ještě v roce 1921 vyčlenil ředitel měšťanské školy J.Šandera místnost v dívčí škole pro 9 lůžek.
Obec propůjčila pro turistickou noclehárnu v roce 1929 místnost v obecním domě „U Lannerů“, a aby mohla být zakoupena lůžka, půjčil odboru pan Paclík 1000 Kč. Dne 24. prosince 1929 byla noclehárna z měšťanské školy přestěhována do nových prostor.
Stav členstva v letech: 1921/42 členů, 1922/51, 1926/43, 1927/44, 1928/57, 1929/74, 1930/84, 1931/87, 1936/,88, 1937/97, 1938/92.
Po osvobození v roce 1945 obnovily všechny odbory KČT svoji činnost. V Telči však z té doby nejsou žádné zprávy. První zprávy o turistech v našem městě z poválečné doby jsou až z konce 50. let, kdy se o značení turistických cest svědomitě staral Antonín Caha.
Od r. 1970 začali v Telči turisté organizovat vlastní dálkový pochod Vysočinou k Telči. Postupně vykrystalizovalo pět tras, které se v pětiletých cyklech opakovaly. První, pod názvem „Cestou bojových tradic“, se konala vždy ve spartakiádním roce a vedla z Přibyslavi od Žižkova pomníku přes Polnou, Luka nad Jihlavou, pramen Dyje a Sedlejov do Telče. Trasy měřily 70, 53, 39, 25, 15 km, takže každý turista si mohl vybrat podle své kondice. Od r. 1990 se upustilo od názvu Cestou bojových tradic a také trasy se částečně změnily. Nejdelší měřila 53 km, další 41, 23, 18, 15 a 10 km. Současný název je „K pramenům Dyje“. Druhá, názvem „Od rakouských hranic“, začínala ve Slavonicích a vedla přes Dačice, Bílkov, Novou Říši do Telče a měla trasy 50, 35, 25 a 15 km. Třetí, s podtitulkem „K pstruhovým vodám“, začíná v Telči a v Telči opět končí, když trasa 51 km vede přes Velkou Lhotu, Lipnici, Hradisko a Hostětice, trasa 40 km do Radlic a zpět přes Brandlín, Hradisko atd... Kratší trasy 27 a 17 km vedly podobně. Čtvrtá, „Za královnou Eliškou“, vede přes Bohosoudov, Jemnice, Dačice do Telče. Trasy měří 53, 36, 21 a 15 km. Poslední varianta, „Přes Rusko k Telči“, vede na Klátovec, Rusko, Studenou, Dobrou Vodu do Telče. Trasy měří 55, 35, 16 km. Původně se DP Vysočinou k Telči konal v jarním termínu, ale od r. 1986 byl přeložen do podzimního termínu a spolu s dalším pochodem, Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, který vznikl v r. 1978, se koná jako dvouetapový.
Zpracováno na základě podkladů Vladimíra Mazala
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (11.07.2012) , UPRAVIL: Jana Nováková (30.10.2014) Ilona Jeníčková (11.02.2013)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

21.11.2019 - 11.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2021 - 2023 (PDF 96 kB)

21.11.2019 - 11.12.2019

Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko konanou 11. 12. 2019 (PDF 206 kB)

20.11.2019 - 06.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Obec Sedlejov (PDF 182 kB)

19.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 24/2019 (PDF 50 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Plán investic na r. 2020 (PDF 184 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Pozvánka na 65. řádnou valnou hromadu, dne 3. 12. 2019 (PDF 336 kB)

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

Aktuality

19.11.2019

Informace o počasívíce

18.11.2019

Obnova lesa na Vysočině, listopad 2019více

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5920 návštěvníků, od otevření expozice 35235 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 17:35:04

  Teplota vzduchu:
  7,2 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1010,5 hPa
  Denní srážky:
  0,8 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE