Klub českých turistů

Kontakt: Vladimír Mazal, tel.: 776 753 889, e-mail: vlamaz@email.cz
www.kcttelc.cz

KČT v Telči byl založen v roce 1921. Organizuje dálkové pochody, podílí se na obnově turistického značení, provozuje rozhlednu na Oslednicích u Telče.

Nejvýznamnější pochody:
listopad: Vysočinou k Telči, Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, trasy 15, 25, 35, 50 km

prosinec: Silvestrovský výstup na Javořici s Vlastou Javořickou za studenský knoflík, trasa 15 km i libovolná – pěšky, na kole, na lyžích, na koních

V roce 2011 získal Klub českých turistů Telč Cenu města Telče za rok 2011 za dlouholetou aktivní spolkovou činnost a organizaci dálkových pochodů

Odbor KČT Telč - vznikl 7. července 1921
na ustavující schůzi, kdy byly schváleny stanovy a zvolen výbor. Úkolem klubu bylo vyznačit turistické stezky v okolí Telče, označit architektonické a přírodní zajímavosti Telče a okolí. Již v prvním roce měl KČT 42 členů a uskutečnila se řada výletů. Klub se staral o propagaci města, vydával pohlednice, zasílal fotografie do turistických časopisů. V roce 1932 byl vydán Průvodce po Telči a okolí. V plánu byla výstavba turistické ubytovny a rozhledny na Javořici. K realizaci však již nedošlo. V roce 1937 vzrostl počet členů na 97. Rozvoj turistiky však přerušila okupace a druhá světová válka, která zasáhla i řady členů. Z nacistických věznic a koncentračních táborů se nevrátili čtyři členové klubu.
Po osvobození v roce 1945 odbor KČT Telč obnovil svou činnost. Pozornost byla věnována zejména turistickému značení. Bylo třeba obnovit a doplnit turistické tabulky a značky. Zprovozněna byla turistická ubytovna, kde bylo 23 lůžek. Organizovány byly četné výlety a různé turistické akce.
V roce 1957 se KČT Telč stal jednou ze složek, tzv. odborem turistiky, TJ Spartaku Telč. Toto začlenění znamenalo pro turistiku radikální změny. Předpokládalo určité formy hodnocení aktivity a kolektivní plnění soutěžních úkolů.
Od 60. let některé turistické oddíly začaly organizovat dálkové pochody, kterých se zúčastňovali i telčští turisté. Od roku 1970 turisté v Telči začali organizovat vlastní dálkový pochod - Vysočinou k Telči. Postupně bylo vytvořeno pět tras, které se v pětiletých cyklech opakují. V roce 1986 byl jarní termín přeložen na podzim, spojen s dalším pochodem Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic (od roku 1977) a koná se jako pochod dvoudenní. Oba dálkové pochody se osvědčily a jsou vyhledávány turisty jak českými, tak i ze zahraničí. Od 1995 byly tyto pochody zařazeny mezi akce mezinárodních turistických svazů v rámci IVV. Při turistickém oddíle pracovaly i Turistické oddíly mládeže - TOM, byly plněny odznaky výkonnostní turistiky, kdy bylo dosaženo všech výkonnostních tříd po linii zápočtových cest. Oblíbenými se staly oblastní turistické odznaky. Turisté TJ Spartak Telč začali budovat u Velkopařezitého rybníka turistickou chatu, časem zde vyrostla celá chatová osada. Úspěšný býval oddíl orientačního běhu, jeho činnost však postupně slábla a stagnovala. Během let bylo vyškoleno několik cvičitelů. Dnes má KČT Telč dva kvalifikované pracovníky. Dlouholetým předsedou odboru je Vladimír Mazal.
Rok 1990 byl rokem velkých změn i v turistice. Byl obnoven Klub českých turistů. V Telči se tak stalo 23. dubna 1990, kdy bylo navázáno na činnost KČT z dob předválečných. Činnost KČT v Telči byla uznána a oceněna pověřením uspořádat celorepublikovou turistickou akci Za posledním puchýřem v roce 1995. Dalším významným počinem bylo slavnostní předání nové rozhledny na Oslednicích dne 25. března 2000 do péče odboru KČT Telč. Této slavnosti se zúčastnilo více než 900 lidí.
KČT Telč pořádá pochody pro veřejnost, zlepšuje jejich kvalitu a atraktivitu, pro své členy pořádá zajímavé zájezdy. Usiluje také o zřízení levné ubytovny a pokusí se rozvíjet přátelské vztahy se svými jižními sousedy.

Historie KČT v Telči
Myšlenka vytvoření turistické organizace vznikla v Telči až po 1. světové válce. Do té doby se turistikou nesystematicky zabývala tělovýchovná jednota Sokol, která uspořádala vždy několikrát do roka noční nebo denní pochod spojený se sokolským cvičením. Také školy občas uspořádaly výlet s vlastivědným zaměřením.
Odbor Klubu československých turistů vznikl z iniciativy několika přátel, kteří spolu uskutečnili několik výletů, dne 7. července 1921. Nejprve byla vyvěšena vyhláška o přijímání členů a na ustavující schůzi schváleny stanovy a zvolen výbor. První výbor odboru KČsT v Telči tvořili: předseda MrPh Karel Paclík st. /nar.1862/, místopředseda Ferdinand Mazal poštmistr, jednatel František Lorenc, pokladník MrPh Karel Paclík. Členové výboru František Fromek, Miloš Vystrčil, Stanislav Srb, Ferdinand Drdácký, Miroslav Mužík a revizoři účtů Julie Vonková a Antonín Fišer.
Hned na ustavující schůzi si dali za úkol vyznačit pěkná místa ve městě i okolí. Již prvním rokem získali 40 členů, uskutečnili celou řadu půldenních a celodenních i vícedenních výletů a vyznačili turistickou cestu vedoucí z nádraží v Jihlávce přes Kaliště, Velký pařezitý rybník, Řásnou a Volevčice do Telče.
Dalším úkolem, který si uložili hned na počátku své činnosti, bylo vybudování noclehárny pro příchozí turisty. Ještě v roce 1921 vyčlenil ředitel měšťanské školy J.Šandera místnost v dívčí škole pro 9 lůžek.
Obec propůjčila pro turistickou noclehárnu v roce 1929 místnost v obecním domě „U Lannerů“, a aby mohla být zakoupena lůžka, půjčil odboru pan Paclík 1000 Kč. Dne 24. prosince 1929 byla noclehárna z měšťanské školy přestěhována do nových prostor.
Stav členstva v letech: 1921/42 členů, 1922/51, 1926/43, 1927/44, 1928/57, 1929/74, 1930/84, 1931/87, 1936/,88, 1937/97, 1938/92.
Po osvobození v roce 1945 obnovily všechny odbory KČT svoji činnost. V Telči však z té doby nejsou žádné zprávy. První zprávy o turistech v našem městě z poválečné doby jsou až z konce 50. let, kdy se o značení turistických cest svědomitě staral Antonín Caha.
Od r. 1970 začali v Telči turisté organizovat vlastní dálkový pochod Vysočinou k Telči. Postupně vykrystalizovalo pět tras, které se v pětiletých cyklech opakovaly. První, pod názvem „Cestou bojových tradic“, se konala vždy ve spartakiádním roce a vedla z Přibyslavi od Žižkova pomníku přes Polnou, Luka nad Jihlavou, pramen Dyje a Sedlejov do Telče. Trasy měřily 70, 53, 39, 25, 15 km, takže každý turista si mohl vybrat podle své kondice. Od r. 1990 se upustilo od názvu Cestou bojových tradic a také trasy se částečně změnily. Nejdelší měřila 53 km, další 41, 23, 18, 15 a 10 km. Současný název je „K pramenům Dyje“. Druhá, názvem „Od rakouských hranic“, začínala ve Slavonicích a vedla přes Dačice, Bílkov, Novou Říši do Telče a měla trasy 50, 35, 25 a 15 km. Třetí, s podtitulkem „K pstruhovým vodám“, začíná v Telči a v Telči opět končí, když trasa 51 km vede přes Velkou Lhotu, Lipnici, Hradisko a Hostětice, trasa 40 km do Radlic a zpět přes Brandlín, Hradisko atd... Kratší trasy 27 a 17 km vedly podobně. Čtvrtá, „Za královnou Eliškou“, vede přes Bohosoudov, Jemnice, Dačice do Telče. Trasy měří 53, 36, 21 a 15 km. Poslední varianta, „Přes Rusko k Telči“, vede na Klátovec, Rusko, Studenou, Dobrou Vodu do Telče. Trasy měří 55, 35, 16 km. Původně se DP Vysočinou k Telči konal v jarním termínu, ale od r. 1986 byl přeložen do podzimního termínu a spolu s dalším pochodem, Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, který vznikl v r. 1978, se koná jako dvouetapový.
Zpracováno na základě podkladů Vladimíra Mazala
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (11.07.2012) , UPRAVIL: Jana Nováková (30.10.2014)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

05.06.2020
12:11:22
Teplota vzduchu 13.5 °C
Rychlost větru 9.6 km/h
Tlak vzduchu 997.6 hPa
Denní srážky 6 mm
UV 1.3
Sluneční záření 141 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč