Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Zdravé město 2018

AKCE 2018

Čistá Vysočina 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil 10. ročník jarního úklidu odpadků kolem komunikací.
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina

Jak jsme v Telči uklízeli svět
V sobotu 7. dubna se sešlo dvacet dobrovolníků na bývalém autobusovém nádraží, aby společně udělali dobrý skutek pro přírodu. Členové sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení se do celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“ zapojili již podruhé a přizvali i své příznivce a veřejnost, aby jim pomohli uklidit černé skládky a nepořádek ve svém okolí.
Stejně jako v loňském roce jsme vyrazili podél silnice na Zvolenovice. Za viaduktem jsme se rozdělili na skupinky, kdy část dobrovolníků šla k Židovskému hřbitovu, část k rozhledně a další pročesávala lesík nad Židovským hřbitovem a podél železniční tratě. Když jsme se všichni zase sešli u železniční zastávky Telč - Staré Město, zjistili jsme, že stejně jako loni jsme nasbírali odpadků plný vozík za auto. „Chtěla bych poděkovat OHR Services, že jsme k nim opět mohli odpad odvézt a Pavlu Dvořákovi, Jirkovi Pykalovi a Miloši Záškodovi, kteří všechen odpad poctivě dotřídili. Nakonec toho bylo na 5 pytlů plastů, 1 pytel skla, 1 pytel papíru, 1,5 pytle kovů a 5 pytlů směsného nevytřiditelného odpadu,” upřesnila výsledky úklidu jeho hlavní organizátorka Hana Hajnová. Přírodě jsme zase trochu ulehčili, v této části Telče je opět hezky, ale otázka, kdo má potřebu zde odpad pohazovat a loni uklizenou a nahlášenou černou skládku stále obnovovat, zůstává …
Podle textu Hany Hajnové

Podpořme sběrem použitých baterií dobrou věc
Baterkománie
Městský úřad Telč se v letošním roce přihlásil do soutěže BATERKOMÁNIE. Soutěží mezi sebou městské úřady. Vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka. Soutěží se do 14. října 2018. Vítězný městský úřad získá od organizátorů finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na podporu charitativního nebo obecně prospěšného projektu. V našem případě by šlo o přímou podporu aktivit Sdílení, o.p.s., Telč. Pokud tedy máte doma použité baterie, prosíme, neváhejte a přineste na níže uvedená sběrná místa. Pomůžeme tím podpořit dobrou věc.
Možnost odevzdání baterií do připravených boxů je:
- Informační centrum MěÚ Telč (nám. Zachariáše z Hradce 10)
- Podatelna/ sekretariát MěÚ Telč (nám. Zachariáše z Hradce 10)
- MěÚ Na Sádkách, u vstupu do úřadu (Na Sádkách 453)
- Sběrný dvůr - Služby Telč (Radkovská 560)
Více k soutěži na http://baterkomanie.ecobat.cz/soutez-mestskych-uradu/
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Farmářské trhy 2018
28. dubna, 26. května, 16. června, 21. července, 25. srpna, 8. září, 13. října, 27. října
Farmářské trhy se konají v sobotu od 9 do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Kontakt: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Bruslení pro veřejnost na zimním stadionu
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

5. - 7. 1. Tříkrálová sbírka

5. 2. - 28. 2.  Díla klientů NZDM ZASTÁVka Telč
Výstava ve vstupní síni radnice.

24. 3. Den otevřených dveří na Meteorologické stanici Kostelní Myslová.
Akce se koná při příležitosti Světového meteorologického dne.
POČASÍ TÁHNE. Jak by ne, když na Silvestra bylo +11°C a 1. března -15,4°C. Den otevřených dveří přivedl 24. 3. na Meteorologickou stanici Českého hydrometeorologického ústavu na kopci Buzový mezi Telčí a Kostelní Myslovou 70 návštěvníků, uvedl pro Telčské listy 04 2018 meteorolog Josef Fišer.

31. 3. Velikonoční jarmark Sdílení na zámku, www.sdileni-telc.cz

23. 6. Kosení na Mrzatci. Tradiční kosení rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec. Akci pořádá telčský Spolek Javořice a připojit se může každý. http://osjavorice.webnode.cz

21. 6. Telčský veletrh sociálních služeb, Sociální služby v Telči pro seniory i pečující
Telčský veletrh sociálních služeb Město Telč a poskytovatelé sociálních služeb Domov pro seniory Telč, Charitní pečovatelská služba Telč a o.p.s. Sdílení vás zvou naTelčský veletrh sociálních služeb a prezentaci sociálních služeb v Telči pro seniory i pečující ve čtvrtek 21. června od 10 do 17 hod. na náměstí s doprovodným kulturním programem.

28. 7. Závody Dračích lodí na Štěpnickém rybníku

5. 8. Běh městem šťastných lásek na podporu domácího hospice Sdílení o.p.s., www.sdileni-telc.cz
Benefiční sportovní happening na podporu domácího hospice Sdílení o.p.s. Nezávodní běh je vhodný pro všechny generace.
Druhý ročník Běhu městem šťastných lásek se koná v neděli 5. srpna na náměstí Zachariáše z Hradce.
Běh pro hospic. 729 účastníků a 309 tis. Kč
Letošnímu ročníku Běhu městem šťastných lásek 5. srpna přálo počasí, které nalákalo stovky lidí na náměstí. Lidé přišli s myšlenkou podpořit mobilní hospicovou péči Sdílení. Zaplacením startovného a nákupem sportovního oblečení přispěli k rekordnímu výtěžku 309 178 korun. Akci podpořily dvě nadace – Divoké husy a Nadace ČEZ. Mnoho firem přispělo jak finančními, tak materiálními dary. Organizaci běhu zajišťovali zaměstnanci Sdílení a na 30 dobrovolníků. Mezi účastníky byla i spousta dětí, seniorů a vozíčkářů. Celé náměstí se rozsvítilo neonovou barvou triček, nechyběly ani slzy dojetí a štěstí. V cíli na běžce čekala perníková medaile a děti si odnesly na památku diplomy. Každý, kdo běžel nebo šel tříkilometrovou trasu, se stal vítězem – tak znělo i motto celé akce: „Jsem vítěz, běžím pro hospic.“
Jana Bělíková, Sdílení, o.p.s

16. 9. Kolečka v Lipkách, akci pro rodiče s dětmi pořádá občanské sdružení Javořice http://osjavorice.webnode.cz

Vysadíme památné stromy
Město Telč vás srdečně zve na slavnostní setkání ke 100. výročí vzniku Československa a zároveň se připojuje k projektu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti bude po celé České republice vysazeno 85 stromů dobré vůle. Strom republiky ke 100. výročí vzniku Československa a Strom pro Olgu Havlovou budou slavnostně vysazeny v pondělí 1. října ve 14.30 hod. v prostoru při cestě do zámeckého parku pod hřištěm ZŠ Hradecká. Hudební vystoupení. Akce se zúčastní zástupci Nadace Olgy Havlové.
V 16.00 hod. se ve vstupní síni radnice uskuteční vernisáž výstavy „100 let republiky“.

Týden pěstounství

Od 1. do 5. října proběhne v Kraji Vysočina pod záštitou Krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí Týden pěstounství. Zapojí se do něj pracoviště sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech a nestátní neziskové organizace z celého regionu.
Sociální odbor telčského městského úřadu připravuje v jeho rámci na 3. října od 15 do 17 hodin konzultační odpoledne pro veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči.
Obdobné akce připravují i další úřady obcí s rozšířenou působností na Vysočině. Například na jihlavském magistrátu budou moci občané využít 2. a 3. října Dny otevřených dveří na sociálním odboru a doprovodné kulturně společenské akce, které odbor připravuje.

8. 10. Den otevřených dveří Sdílení u příležitosti Týdne sociálních služeb a Mezinárodního dne hospiců a paliativní péče, www.sdileni-telc.cz

11. 10.  Den otevřených dveří Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka ve čtvrtek 11. října od 10 do 18 hod. Návštěvníci budou moci sami vyzkoušet běžný provoz NZDM ZASTÁVka Telč. http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka

Silvestrovský výstup na Javořici3. - 4. 11. Turistické pochody Klubu českých turistů, www.kcttelc.cz

1. 12. Adventní jarmark Sdílení na zámku, www.sdileni-telc.cz

31. 12. Silvestrovský výstup na Javořici, www.kcttelc.cz


VLOŽIL: Ilona Jeníčková (18.01.2018) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (11.09.2018)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

19.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 24/2019 (PDF 50 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Pozvánka na 65. řádnou valnou hromadu, dne 3. 12. 2019 (PDF 336 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Plán investic na r. 2020 (PDF 184 kB)

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" - Rozpočet na r. 2020 + Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 (PDF 89 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2019 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" konanou dne 16. 12. 2019 (PDF 34 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 4. 11. 2019 (PDF 60 kB)

Aktuality

19.11.2019

Informace o počasívíce

18.11.2019

Obnova lesa na Vysočině, listopad 2019více

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5920 návštěvníků, od otevření expozice 35235 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 16:46:04

  Teplota vzduchu:
  7,4 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1017,9 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE