Výstraha ČHMÚ vydaná 24.6.2022

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000213
Odesláno: 24.6.2022 11:47:32
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000212 vydanou 23.06.2022 v 12:32:08 hodin
Územní platnost: ORP Telč


Meteorologická situace: Během pátku (24. 6.) postoupí do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená studená fronta se bude vlnit nad naším územím.

Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
24.6. 11:38  –  24.6. 16:00
Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
 
Velmi silné bouřky Vysoký st. nebezpečí
24.6. 12:00  –  25.6. 10:00
25.6. 08:00
Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek. V jednotlivých bouřkách bouřek, které budou ve druhé polovině noci přecházet většinou do deště. Bouřky budou doprovázené zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 40 mm, v kombinaci bouřek a deště může ojediněle spadnout lokálně napršet i přes 50 mm za krátké časové období (hodina až několik málo hodin). kolem 70 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
 
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
24.6. 12:00
24.6. 18:00
 –  25.6. 12:00
Popis: Vzhledem k očekáváným intenzivním přívalovým srážkám Na menších tocích očekáváme v pátečních odpoledních a večerních hodinách může dojít k rychlým vzestupům hladin nad hranici 1. SPA a to případě výskytu přívalových srážek zejména v první polovině noci z pátku (24.6) na sobotu (25.6.). Na menších tocích mohou být dosaženy i vyšší stupně vzestupy vodních hladin na 1. SPA, v případě výskytu extrémních srážkových úhrnů nelze vyloučit krátkodobé dosažení 2. SPA. Situaci budeme dále upřesňovat.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
VLOŽIL: Kristina Tarasová (24.06.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč