Platby za komunální odpad

Platby za komunální odpad v roce 2021

Finanční odbor Městského úřadu Telč upozorňuje občany, že složenky na zaplacení místního poplatku za komunální odpad, budou distribuovány v první polovině ledna 2021. Platby poplatku v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Telč budou přijímány nejdříve od 25. 1. 2021. Při bezhotovostní platbě převodem z účtu, je třeba dávat pozor na správné zadání variabilního symbolu, aby byla platba „napárovaná“ ke správnému plátci. Variabilní symbol zjistíte na složence, jeden variabilní symbol nelze přiřadit k více plátcům! Poplatek je možné platit také platební kartou na pokladně MěÚ č.p. 70 nebo na pokladně v budově Na Sádkách. Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se pro rok 2021 nemění, tj. 550 Kč ročně za osobu s trvalým pobytem v Telči. Poplatek je vybírán i za stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Úplně znění výše uvedené obecně závazné vyhlášky najdete na www.telc.eu/mesto_a_samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru MěÚ Telč
 
 
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (05.12.2013) , UPRAVIL: Petr Mach (12.05.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč