Zadní Vydří


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 14. 7. 2021) je platné Úplné znění Územního plánu Zadní Vydří po změně č. 1.
 
Úplné znění Územního plánu Zadní Vydří po změnách č. 1 a 2
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Zadní Vydří.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Zadní Vydří po změnách č. 1 a 2“ a otevřít „587231_KOV_II.4_UZ" v kombinaci s „ÚP_ZadniVydri_ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ_č2", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Územní plán Zadní Vydří
Územní plán Zadní Vydří vydalo zastupitelstvo obce Zadní Vydří dne 30. 7. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 26. 9. 2009.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Zadní Vydří po změně č. 1“ a otevřít „2_04_Zadni Vydri_UZ po zm1_KOO" v kombinaci s „Zadní Vydří_uplne zneni po vydani zm1", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Změna č. 1 Územního plánu Zadní Vydří
Změnu č. 1 Územního plánu Zadní Vydří vydalo zastupitelstvo obce Zadní Vydří dne 27. 6. 2021. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 14. 7. 2021.

Změna č. 2 Územního plánu Zadní Vydří
Změnu č. 2 Územního plánu Zadní Vydří vydalo zastupitelstvo obce Zadní Vydří dne 26. 3. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 13. 4. 2023.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zadní Vydří
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Zadní Vydří za období 9/2009 - 5/2014 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce usnesením č. 7.1./2014 ze dne 1. 11. 2014. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Zadní Vydří, které byly schváleny usnesením č. 7.2./2014 ze dne 1. 11. 2014.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Zadní Vydří;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
<span new="" span="" style="" "="">

1 dokumentů

1 dokumentů

3 dokumentů

5 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (20.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč