Zadní Vydří

Územní plán Zadní Vydří ve znění Úplného znění po změně č. 1
Datum nabytí účinnosti: 14. 7. 2021

Je to dokumentace, která zobrazuje aktuální platný stav Územního plánu Zadní Vydří (zakreslení veškerých změn do původního územního plánu). Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" v kombinaci s "Textová část - výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Dokumentace je uložena zde:
- Obecní úřad Zadní Vydří
-
 Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování

- Městský úřad Telč, odbor stavební úřad

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Vývoj územně plánovací dokumentace obce Zadní Vydří:

  • Územní plán Zadní Vydří: vydání dne 30. 7. 2009, nabytí účinnosti dne 26. 9. 2009
  • Zpráva o uplatňování Územního plánu Zadní Vydří za období 9/2009 - 5/2014 (dále jen "Zpráva"): projednalo ZO usnesením č. 7.1./2014 ze dne 1.11.2014. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Zadní Vydří, které byly schváleny usnesením ZO č. 7.2./2014 ze dne 1.11.2014. Změna ÚP nebyla pořízena.
  • Zpráva o uplatňování Územního plánu Zadní Vydří za období 6/2014 - 11/2019 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO dne 29.12.2019. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Zadní Vydří, které byly schváleny usnesením ZO č. 8/48 ze dne 29.12.2019.
  • Změna č. 1 Územního plánu Zadní Vydří: vydání dne 27. 6. 2021, nabytí účinnosti dne 14. 7. 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

<span new="" span="" style="" "="">

1 dokumentů

1 dokumentů

3 dokumentů

5 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (20.08.2012) , UPRAVIL: Lukáš Pivonka (12.11.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč