Stará Říše


Územní plán Stará Říše
Zastupitelstvo městysu Stará Říše vydalo usnesením č. 48-16/5/2009 ze dne 28.5.2009 ÚZEMNÍ PLÁN STARÁ ŘÍŠE. Opatření obecné povahy č. 1/2009 „Územní plán Stará Říše" nabyla účinnosti dne 16.7.2009.
Zastupitelstvo městysu Stará Říše vydalo usnesením č. 190-5/20/2012 ze dne 7.9.2012 změnu č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ŘÍŠE. Opatření obecné povahy č. 1/2012 „Změna č. 1 Územního plánu Stará Říše“ nabylo účinnosti dne 22.9.2012.
Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument městysu k usměrňování jeho územního rozvoje.
Územní plán ve znění jeho změny je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Pořizovatel vypracoval a předložil zastupitelstvu městyse (dále také jen „ZM") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
„Zprávu o uplatňování Územního plánu Stará Říše za období 7/2009 - 5/2016“ (dále jen „Zpráva") projednalo ZM dne 26.5.2016.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a „Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Stará Říše“ (dále také jen "Pokyny"), které byly schváleny ZM dne 26.5.2016. Změna č. 2 Územního plánu Stará Říše na základě těchto pokynů nebyla dosud pořízena.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a na základě nových skutečností, přistoupil Úřad územního plánování Městského úřadu Telč, jako pořizovatel územního plánu, ke zpracování zprávy o uplatňování dokumentace Územního plánu Stará Říše ve znění po jeho změně č. 1.
„Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Stará Říše za období 6/2016 - 2/2021“ (dále jen „Zpráva") projednalo ZM dne 25.2.2021; UZM č. UZ 237-17/17/2021.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a „Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Stará Říše“, které byly schváleny ZM dne 25.2.2021.
Na základě těchto pokynů musí být pořízena Změna č. 2 Územního plánu Stará Říše.
Změnu ÚP na návrh lze navrhnout při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít ze složky „Právní stav Územního plánu Stará Říše po změně č. 1“ výkres „4a_Koordinační výkres.pdf“ v kombinaci s "ÚP Stará Říše_PS po Změně č. 1.pdf", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Místa uložení ÚP Stará Říše a jeho změny:
  • Úřad městysu Stará Říše,
  • Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování,
  • Úřad městysu Nová Říše, odbor stavební úřad,
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)    

8 dokumentů

6 dokumentů

1 dokumentů

   915 kB

zpráva_Stará Ř.pdf

1 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (20.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (12.10.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč