Stará Říše


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 22. 9. 2012) je platné Úplné znění Územního plánu Stará Říše po změně č. 1.
 
Úplné znění Územního plánu Stará Říše po změnách č. 1 a 2
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Stará Říše.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Stará Říše po změnách č. 1 a 2“ a otevřít „4a_Koordinační výkres" v kombinaci s ÚP Stará Říše_ÚZ po po vydání Změny č. 2", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Stará Říše
Územní plán Stará Říše vydalo zastupitelstvo městyse Stará Říše dne 28. 5. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 16. 7. 2009.
 
Změna č. 1 Územního plánu Stará Říše
Změnu č. 1 Územního plánu Stará Říše vydalo zastupitelstvo městyse Stará Říše dne 7. 9. 2012. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 22. 9. 2012.

Změna č. 2 Územního plánu Stará Říše
Změnu č. 2 Územního plánu Stará Říše vydalo zastupitelstvo městyse Stará Říše dne 29. 6. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 1. 8. 2023.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Říše
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stará Říše za období 7/2009 - 5/2016 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo městyse usnesením ze dne 26. 5. 2016. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Stará Říše, které byly schváleny stejným usnesením.
Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování Územního plánu Stará Říše za období 6/2016 - 2/2021, kterou projednalo ZO usnesením ze dne 25. 2. 2021. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny Územního plánu Stará Říše a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysliboř, který byly schváleny stejným usnesením.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Úřadu městyse Stará Říše;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Úřadu městyse Nová Říše, stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

8 dokumentů

1 dokumentů

   915 kB

zpráva_Stará Ř.pdf

1 dokumentů

6 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (20.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (20.09.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč