Rozseč

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktrury. 
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době je platné Úplné znění Územního plánu Rozseč po změně č. 1.

Úplné znění Územního plánu Rozseč po změně č. 1

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme rozklidnout Úplné znění Územního plánu Rozseč po změně č. 1 a otevřít "2_Hlavní výkres" v kombinaci s "ÚP Rozseč- ÚP po vydání Změny č. 1", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Územní plán Rozseč
Územní plán Rozseč vydalo zastupitelstvo obce Rozseč dne 15. 5. 2014. Územní plán nabyl účinnosti dne 10. 6. 2014.

Změna č. 1 Územního plánu Rozseč
Změnu č. 1 Územního plánu Rozseč vydalo zastupitelstvo obce Rozseč dne 31. 5. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 31. 10. 2023.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rozseč
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Rozseč za období 6/2014 – 3/2020 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/2020/01 ze dne 23. 7. 2020. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Rozseč, které byly schváleny usnesením č. 6/2020/1 ze dne 23. 7. 2020.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na

  • Obecním úřadě Rozseč;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.

 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

1 dokumentů

7 dokumentů

VLOŽIL: Eva Přibylová (31.07.2014) , UPRAVIL: Edita Červenková (03.11.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč