Řídelov


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 16. 7. 2016) je platné Úplné znění Územního plánu Řídelov po změně č. 1.
 
Úplné znění Územního plánu Řídelov po změně č. 1
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Řídelov.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Řídelov po změně č. 1“ a otevřít „II_1_Koordinační výkres" v kombinaci s "Právní stav po Změně č. 1 Řídelov_10_2016", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Řídelov
Územní plán Řídelov vydalo zastupitelstvo obce Řídelov dne 14. 1. 2013. Územní plán nabyl účinnosti dne 29. 1. 2013.
 
Změna č. 1 Územního plánu Řídelov
Změnu č. 1 Územního plánu Řídelov vydalo zastupitelstvo obce Řídelov dne 30. 6. 2016. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 16. 7. 2016.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Řídelov
Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona předloží pořizovatel (MěÚ Telč) zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Řídelov za období 1/2013 - 6/2023 byl projednán s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina a předložen do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo dosud návrh zprávy neprojednalo.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Řídelov;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

5 dokumentů

1 dokumentů

VLOŽIL: Eva Přibylová (07.03.2013) , UPRAVIL: Edita Červenková (20.11.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč