Řásná

Územní plán Řásná

Zastupitelstvo obce Řásná vydalo ÚZEMNÍ PLÁN ŘÁSNÁ dne 12.9.2019 formou opatření obecné povahy (OOP) č. 1/2019.

ÚZEMNÍ PLÁN ŘÁSNÁ nabyl účinnosti dne 9.10.2019.

 

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.

Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s platným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít KOORDINAČNÍ VÝKRES (06_Výkr.č.O1-Koordinační výkres_příl.č.2D OOP.pdf) v kombinaci s textovou částí Územního plánu Řásná (02_Textová část_příloha č.1A,C OOP.pdf), kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Místa uložení ÚP Řásná:

·         Obecní úřad Řásná

·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování

·         Městský úřad Telč, odbor stavební úřad

·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu


Kontaktní osoba: Ing. Eva Přibylová (eva.pribylova@telc.eu)

 

 

12 dokumentů

   1.60 MB

OOP_UPŘásná.pdf

   774 kB

UPRasna_1-ZCU.pdf

   1.69 MB

UPRasna_2-HLV.pdf

   1.35 MB

UPRasna_3-VPS.pdf

   3.80 MB

UPRasna_O1-KOV.pdf

   6.72 MB

UPRasna_O2-SVZ.pdf

   1.64 MB

UPRasna_O3-ZPF.pdf

   1.86 MB

UPRasna_O4-DV-DPR.pdf

   1.76 MB

UPRasna_O5-DV-ZVK.pdf

   733 kB

UPRasna_O6-DV-ENG.pdf

   744 kB

UPRasna_TEXT.pdf

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Eva Přibylová (21.10.2019)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Aktuální přehled počasí pro Telč

29.10.2020
01:04:13
Teplota vzduchu 3 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1018.3 hPa
Denní srážky 0.2 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná Řásná

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč