Ořechov

Územní plán Ořechov

Zastupitelstvo obce Ořechov vydalo ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV dne 11. 7. 2013. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 3.8.2013.
Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování Územního plánu Ořechov za období 9/2013 - 4/2021, kterou projednalo ZO usnesením č. 1/1/29112021 ze dne 29. 11. 2021. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny Územního plánu Ořechov a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Ořechov, které byly schváleny usnesením ZO č. 1/2/29112021 ze dne 29. 11. 2021.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" v kombinaci s "Textová část - výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky využití jednotlivých funkčních ploch.

Místa uložení ÚP Ořechov:

  • Obecní úřad Ořechov
  • Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování
  • Městský úřad Telč, odbor stavební úřad
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu


Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

1 dokumentů

VLOŽIL: Eva Přibylová (09.09.2013) , UPRAVIL: Edita Červenková (28.03.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč