Nová Říše

Územní plán Nová Říše

Zastupitelstvo městysu Nová Říše vydalo ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ŘÍŠE dne 14.1.2013. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 29.1.2013.

Zastupitelstvo městysu Nová Říše vydalo usnesením č. 3/1/2018 – ZM bod d) ze dne 6.3.2018 změnu č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ŘÍŠE. 
Opatření obecné povahy č. 1/2018 „Změna č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ŘÍŠE“ nabylo účinnosti dne 27. 3. 2018.

 

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument městysu k usměrňování jejího územního rozvoje.

Územní plán a jeho změna je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.

Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s platným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předloží zastupitelstvu městysu nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty, a to zastupitelstvu městysu a při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít KOORDINAČNÍ VÝKRES úplného znění Územního plánu Nová Říše po změně č. 2 (2_01_PS_N_Rise _koo.pdf) v kombinaci s textovou částí úplného znění Územního plánu Nová Říše po změně č. 2 (ÚP Nová Říše_úplné znění po vydání změny č. 2 .pdf), kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.


Místa uložení ÚP Nová Říše v úplném znění po změně č. 2 :

·         Úřad městysu Nová Říše

·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování

·         Úřad městysu Nová Říše, odbor stavební úřad

·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Kontaktní osoba: Ing. Eva Přibylová (eva.pribylova@telc.eu)


 

11 dokumentů

   1.86 MB

1_01_N_Rise_zak.pdf

   5.55 MB

1_02_N_Rise_hlv.pdf

   1.48 MB

1_03_N_Rise_e.pdf

   3.64 MB

1_04_N_Rise_vh.pdf

   2.54 MB

1_05_N_Rise_vps.pdf

   6.32 MB

2_01_N_Rise_koo.pdf

   8.00 MB

2_02_n_rise_svzt.pdf

   3.40 MB

2_03_N_Rise_ZPF.pdf

   742 kB

N_Rise_UP_vyrok.pdf

12 dokumentů

8 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Eva Přibylová (17.04.2018)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Aktuální přehled počasí pro Telč

28.10.2020
06:04:03
Teplota vzduchu -0.2 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1016.2 hPa
Denní srážky 0.2 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše Nová Říše

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč