Nová Říše

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 29. 9. 2023) je platné Úplné znění Územního plánu Nová Říše po změnách č. 1 a 2.
 
Úplné znění Územního plánu Nová Říše po změnách č. 1 a 2
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Nová Říše.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Nová Říše po změnách č. 1 a 2“ a otevřít „2_01_N_Rise_KOO_UZ po ZM1a2" v kombinaci s "Nová Říše_uplne zneni po vydani ZM1a", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Nová Říše
Územní plán Nová Říše vydalo zastupitelstvo městyse Nová Říše dne 14. 1. 2013. Územní plán nabyl účinnosti dne 29. 1. 2013.
 
Změna č. 2 Územního plánu Nová Říše
Změnu č. 2 Územního plánu Nová Říše vydalo zastupitelstvo městyse Nová Říše dne 6. 3. 2018. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 27. 3. 2018.

Změna č. 1 Územního plánu Nová Říše
Změnu č. 1 Územního plánu Nová Říše vydalo zastupitelstvo městyse Nová Říše dne 5. 9. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 29. 9. 2023.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Říše
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Říše za období 2/2013 – 9/2021 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo městyse usnesením č. 13/2/2022 ze dne 14. 6. 2022. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Nová Říše, které byly schváleny usnesením č. 13/2/2022 ze dne 14. 6. 2022.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na

  • Úřadu městyse Nová Říše;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Úřadu městyse Nová Říše, stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.

 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)

11 dokumentů

   1,86 MB

1_01_N_Rise_zak.pdf

   5,55 MB

1_02_N_Rise_hlv.pdf

   1,48 MB

1_03_N_Rise_e.pdf

   3,64 MB

1_04_N_Rise_vh.pdf

   2,54 MB

1_05_N_Rise_vps.pdf

   6,32 MB

2_01_N_Rise_koo.pdf

   8,00 MB

2_02_n_rise_svzt.pdf

   3,40 MB

2_03_N_Rise_ZPF.pdf

   742 kB

N_Rise_UP_vyrok.pdf

12 dokumentů

1 dokumentů

7 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (13.10.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč