Nová Říše

Územní plán Nová Říše

Zastupitelstvo městysu Nová Říše vydalo ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ŘÍŠE dne 14.1.2013. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 29.1.2013.

Zastupitelstvo městysu Nová Říše vydalo usnesením č. 3/1/2018 – ZM bod d) ze dne 6.3.2018 změnu č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ŘÍŠE. 
Opatření obecné povahy č. 1/2018 „Změna č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ŘÍŠE“ nabylo účinnosti dne 27. 3. 2018.


Pořizovatel předložil zastupitelstvu městyse Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Říše ve znění jeho změny č. 2 za období 2/2013 - 9/2021 (dále jen "Zpráva"), kterou projednalo zastupitelstvo usnesením č. 13/2/2022 ze dne 14. 6. 2022. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování návrhu změny Územního plánu Nová Říše a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Nová Říše, které byly schváleny usnesením č. 13/2/2022 ze dne 14. 6. 2022.

Územní plán a jeho změna je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.

Pořizovatel předloží zastupitelstvu městysu nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

·         Úřad městysu Nová Říše

·         Úřad městysu Nová Říše, odbor stavební úřad
 

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

11 dokumentů

   1.86 MB

1_01_N_Rise_zak.pdf

   5.55 MB

1_02_N_Rise_hlv.pdf

   1.48 MB

1_03_N_Rise_e.pdf

   3.64 MB

1_04_N_Rise_vh.pdf

   2.54 MB

1_05_N_Rise_vps.pdf

   6.32 MB

2_01_N_Rise_koo.pdf

   8.00 MB

2_02_n_rise_svzt.pdf

   3.40 MB

2_03_N_Rise_ZPF.pdf

   742 kB

N_Rise_UP_vyrok.pdf

12 dokumentů

8 dokumentů

1 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (22.06.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč