Mysliboř

Zastupitelstvo obce Mysliboř vydalo ÚZEMNÍ PLÁN MYSLIBOŘ dne 29. 7. 2009. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 15. 8. 2009.

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Zastupitelstvo obce Mysliboř vydalo usnesením UZ č. 20151209/12 ze dne 9.12.2015 změnu č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLIBOŘ.
Opatření obecné povahy č. 1/2015 „Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLIBOŘ“ nabylo účinnosti dne 28.12.2015.

Zastupitelstvo obce Mysliboř vydalo usnesením UZ č. 20200806/6 ze dne 6.8.2020 změnu č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLIBOŘ.
Opatření obecné povahy č. 1/2020 "Změna č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLIBOŘ" nabylo účinnosti dne 28.8.2020.


Úplné znění Územního plánu Mysliboř po vydání jeho poslední změny č.2 je závazné pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí / územních souhlasů.
Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon). Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty, a to zastupitelstvu obce a při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" úplného znění Územního plánu Mysliboř po vydání jeho poslední změny č. 2 v kombinaci s "Textová část ", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Místa uložení ÚP Mysliboř:

·         Obecní úřad Mysliboř

·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování

·         Městský úřad Telč, odbor stavební úřad

·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

2 dokumentů

6 dokumentů

1 dokumentů

   806 kB

zpráva_Mysliboř.pdf

5 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (12.10.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč