Mysliboř


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změn. V současné době je platné Úplné znění Územního plánu Mysliboř po změnách č. 1, 2 a 3.
 
Úplné znění Územního plánu Mysliboř po změnách č. 1, 2 a 3
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Mysliboř.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Mysliboř po změnách č. 1, 2 a 3“ a otevřít „587567_II.1_KOV" v kombinaci s "ÚP_Mysliboř_ZMĚNA_č3_text_VÝROK_UZ", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Mysliboř
Územní plán Mysliboř vydalo zastupitelstvo obce Mysliboř dne 29. 7. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 15. 8. 2009.
 
Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř
Změnu č. 1 Územního plánu Mysliboř vydalo zastupitelstvo obce Mysliboř dne 9. 12. 2015. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 28. 12. 2015.
 
Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř
Změnu č. 2 Územního plánu Mysliboř vydalo zastupitelstvo obce Mysliboř dne 6. 8. 2020. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 28. 8. 2020.

Změna č. 3 Územního plánu Mysliboř
Změnu č. 3 Územního plánu Mysliboř vydalo zastupitelstvo obce Mysliboř dne 2. 11. 2022. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 24. 11. 2022. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Mysliboř
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Mysliboř za období 8/2009 - 7/2014 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce usnesením ze dne 28. 8. 2014. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysliboř, které byly schváleny usnesením č. 33/5/2014 ze dne 28. 8. 2014.
Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování Územního plánu Mysliboř za období 8/2014 – 12/2019, kterou projednalo ZO usnesením č. 20200527/5 ze dne 27. 5. 2020. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny Územního plánu Mysliboř a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysliboř, který byly schváleny usnesením ZO č. 20200527/6 ze dne 27. 5. 2020.
 
Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na

  • Obecním úřadě Mysliboř;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.

 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)


2 dokumentů

6 dokumentů

1 dokumentů

   806 kB

zpráva_Mysliboř.pdf

5 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč