Mysletice

Územní plán Mysletice

Zastupitelstvo obce Mysletice vydalo ÚZEMNÍ PLÁN MYSLETICE dne 11. 3. 2010. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 2. 4. 2010.

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce (dále jen "ZO") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon). 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Mysletice za období 4/2010 - 10/2017 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO usnesením č. 1/6.11.2017 ze dne 6.11.2017.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysletice, které byly schváleny usnesením ZO č. 2/6.11.2017 ze dne 6.11.2017.
Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty, a to zastupitelstvu obce a při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb. 
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" v kombinaci s "Textová část - výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Místa uložení ÚP Mysletice:

·         Obecní úřad Mysletice;

·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;

·         Městský úřad Telč, odbor stavební úřad;

·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Přibylová (eva.pribylova@telc.eu)

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Eva Přibylová (12.03.2018)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Aktuální přehled počasí pro Telč

22.09.2020
10:36:56
Teplota vzduchu 16.7 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1014.6 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 2.7
Sluneční záření 464 W/m²

Partneři města TELČ

Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice Mysletice

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč