Mysletice

 
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 14. 6. 2021) je platné Úplné znění Územního plánu Mysletice po změně č. 1.
 
Úplné znění po změně č.  1 Územního plánu Mysletice
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Mysletice.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Mysletice po změně č. 1“ a otevřít „TISK_KOO" v kombinaci s "P Mysletice_úplné znění po změně č. 1", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Mysletice
Územní plán Mysletice vydalo zastupitelstvo obce Mysletice dne 2. 4. 2010. Územní plán nabyl účinnosti dne 11. 3. 2010.
 
Změna č. 1 Územního plánu Mysletice
Změnu č. 1 Územního plánu Mysletice vydalo zastupitelstvo obce Mysletice. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 14. 6. 2021.
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Mysletice
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Mysletice za období 4/2010 – 10/2017 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 6. 11. 2017. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysletice, které byly schváleny usnesením ze dne 6. 11. 2017.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Mysletice;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

1 dokumentů

9 dokumentů

   455 kB

Mysletice_ZM1_OOP.pdf

   349 kB

TISK_HLV.pdf

   623 kB

TISK_KOO.pdf

   50,32 MB

TISK_svzt.pdf

   235 kB

TISK_VPS.pdf

   283 kB

TISK_ZCU.pdf

   465 kB

TISK_ZPF.pdf

5 dokumentů

   532 kB

TISK_HLV.pdf

   737 kB

TISK_KOO.pdf

   261 kB

TISK_VPS.pdf

   270 kB

TISK_ZCU.pdf

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč