Mrákotín

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 15. 11. 2023) je platné Úplné znění Územního plánu Mrákotín po změně č. 1.

Úplné znění územního plánu Mrákotín po změně č. 1
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Mrákotín. Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozklidnout "Úplné znění Územního plánu Mrákotín po změně č. 1" a otevřít "Koordinační výkres..." v kombinaci s "Textová část...", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Územní plán Mrákotín
Územní plán Mrákotín vydalo zastupitelstvo městyse Mrákotín dne 27. 7. 2022. Územní plán nabyl účinnosti dne 23. 8. 2022.

Změna č. 1 Územního plánu Mrákotín
Změnu č. 1 Územního plánu Mrákotín vydalo zastupitelstvo městyse Mrákotín dne 25. 10. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 15. 11. 2023.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Úřadu městyse Mrákotín;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 
VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Administrator (21.11.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč