Krahulčí

Územní plán Krahulčí
Zastupitelstvo obce Krahulčí vydalo ÚZEMNÍ PLÁN KRAHULČÍ dne 21.2.2020 formou opatření obecné povahy (OOP) č. 1/2020.
ÚZEMNÍ PLÁN KRAHULČÍ nabyl účinnosti dne 20.3.2020.
 
Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.
Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.
Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s platným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít KOORDINAČNÍ VÝKRES (04a a 04b) v kombinaci s textovou částí Územního plánu Krahulčí (Krahulčí_textová část.pdf), kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
Místa uložení ÚP Krahulčí:
·         Obecní úřad Krahulčí
·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování
·         Městský úřad Telč, odbor stavební úřad
·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)
VLOŽIL: Lukáš Pivonka (16.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (12.10.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč