Knínice

Územní plán Knínice

Zastupitelstvo obce Knínice vydalo ÚZEMNÍ PLÁN KNÍNICE usnesením ze dne 12. 2. 2009.

Tento
územní plán nabyl účinnosti dne 8. 3. 2009.

Územní plán (dále jen "ÚP") je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce (dále jen "ZO") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Zprávu o uplatňování Územního plánu Knínice za období 3/2009 - 11/2014 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO usnesením č. 2015-03-12-01 ze dne 12.3.2015.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Knínice, které byly schváleny usnesením ZO č. 2015-03-12-02 ze dne 12.3.2015.
Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty, a to zastupitelstvu obce a při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Místa uložení ÚP Knínice (v papírové podobě):

  • Obecní úřad Knínice
  • Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování
  • Úřad městyse Nová Říše, odbor stavební úřad
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plán Knínice a Zpráva o uplatňování Územního plánu Knínice jsou zveřejněny níže.

Pro základní orientaci veřejnosti v ÚP doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" v kombinaci s "Textová část - výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky využití jednotlivých funkčních ploch.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Přibylová      eva.pribylova@telc.eu  
VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Administrator (11.03.2016)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Aktuální přehled počasí pro Telč

18.09.2020
22:01:56
Teplota vzduchu 9.3 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1027.1 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice Knínice

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč