Knínice


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jeho změny. V současné době (od 26. 5. 2022) je platné Úplné znění Územního plánu Knínice po změně č. 1.
 
Úplné znění po změně č.  1 Územního plánu Knínice
Úplné znění je sumář vydaných změn Územního plánu Knínice.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout „Úplné znění Územního plánu Knínice po změně č. 1“ a otevřít „MB 587389_7_KOV" v kombinaci s "plné znění ÚP Knínice po změně č. 1", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
 
Územní plán Knínice
Územní plán Knínice vydalo zastupitelstvo obce Knínice dne 12. 2. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 8. 3. 2009.
 
Změna č. 1 Územního plánu Knínice
Změnu č. 1 Územního plánu Knínice vydalo zastupitelstvo obce Knínice dne 10. 5. 2022. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 26. 5. 2022.
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Knínice
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Knínice za období 3/2009 - 11/2014 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce usnesením č. 2015-03-12-01 ze dne 12. 3. 2015. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Knínice, které byly schváleny usnesením č. 2015-03-12-02 ze dne 12. 3. 2015.
Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování Územního plánu Knínice za období 12/2014 - 9/2021, kterou projednalo ZO usnesením č. 2021-12-30-06 ze dne 30. 12. 2021. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny Územního plánu Knínice a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Knínice, který byly schváleny usnesením ZO č. 2021-12-30-06 ze dne 30. 12. 2021.
Na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Knínice za období 12/2014 - 9/2021 byla pořízena Změna č. 1 Územního plánu Knínice.
 
Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Knínice;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Úřadu městyse Nová Říše, stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

1 dokumentů

   2,26 MB

zpráva_Knínice.pdf

1 dokumentů

13 dokumentů

8 dokumentů

   317 kB

587389_1_ZCU.pdf

   854 kB

587389_2_HLV.pdf

   568 kB

587389_3_HLD.pdf

   574 kB

587389_4_HLT1.pdf

   748 kB

587389_5_HVT2.pdf

   305 kB

587389_6_VPZ.pdf

   2,45 MB

587389_7_KOV.pdf

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč