Hostětice


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jejich změn. Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout Úplné znění Územního plánu Hostětice po změnách č. 1 a 2. a otevřít "Hlavní výkres - Úplné znění Územního plánu Hostětice po změnách č. 1 a 2" v kombinaci s "Textová část - Úplné znění Územního plánu Hostětice po změnách č. 1 a 2", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Územní plán Hostětice
Územní plán Hostětice vydalo zastupitelstvo obce Hostětice dne 28. 4. 2010. Územní plán nabyl účinnosti dne 31. 5. 2010.
 
Změna č. 1 Územního plánu Hostětice
Změnu č. 1 Územního plánu Hostětice vydalo zastupitelstvo obce Hostětice dne 25. 7. 2012. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 9. 8. 2012.

Změna č. 2 Územního plánu Hostětice
Změnu č. 1 Územného plánu Hostětice vydalo zastupitelstvo obce Hostětice dne 30. 3. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 15. 4. 2023.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Hostětice;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 
Odkaz na formuláře a žádosti: https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/formulare_zadosti
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 

1 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč