Dolní Vilímeč


Územní plán Dolní Vilímeč
Územní plán Dolní Vilímeč vydalo zastupitelstvo obce Dolní Vilímeč dne 11. 12. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 7. 1. 2010.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít níže pod textem "4-01 Koordinační výkres" v kombinaci s "Textová část_výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Vilímeč
Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona přeloží pořizovatel (MěÚ Telč) zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Vilímeč za období 01/2010 - 10/2021 byl projednán s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina a předložen do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo dosud návrh zprávy neprojednalo. 

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Dolní Vilímeč;
  • Městském úřadu Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Úřad městyse Nová Říše, stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)

1 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (01.08.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč