Černíč

Územní plán Černíč

Zastupitelstvo obce Černíč vydalo ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÍČ dne 17. 12. 2008. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 5. 3. 2009.
Zastupitelstvo obce Černíč vydalo změnu č. 1 Územního plánu ČERNÍČ dne 23. 6. 2010. Tato změna územního plánu nabyla účinnosti dne 15. 7. 2010.
 
Územní plán (ÚP) a jeho změna je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.
Územní plán ve znění jeho změny je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce (dále jen "ZO") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Zprávu o uplatňování Územního plánu Černíč za období 3/2009 - 10/2018 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO usnesením č. 39/2019 ze dne 18.3.2019.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Černíč, které byly schváleny usnesením ZO č. 40/2019 ze dne 18.3.2019.
Změnu ÚP lze navrhnout při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb. 
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít "KOORDINAČNÍ VÝKRES" v kombinaci s "Textová část - výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.
Místa uložení ÚP Černíč:
·         Obecní úřad Černíč;
·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
·         Městský úřad Telč, odbor stavební úřad;
·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

1 dokumentů

1 dokumentů

   441 kB

zpráva_Černíč.pdf

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (26.07.2012) , UPRAVIL: Administrator (08.08.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč