Borovná

Územní plán Borovná

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce (dále jen "ZO") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Zprávu o uplatňování Územního plánu Borovná za období 5/2009 - 5/2015 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO usnesením č. 12/09/15 ze dne 29.9.2015.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Borovná, které byly schváleny usnesením ZO č. 12/09/15 ze dne 29.9.2015.

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce (dále jen "ZO") Návrh zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).
Zprávu o uplatňování Územního plánu Borovná za období 6/2015 - 12/2019 (dále jen "Zpráva") projednalo ZO usnesením č. 18/08/20 ze dne 31.8.2020.
Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Borovná, které byly schváleny usnesením ZO č. 18/08/20 ze dne 31.8.2020.
Místa uložení ÚP Borovná:

·         Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;

·         Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.


Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hoštičková (edita.hostickova@telc.eu)

1 dokumentů

   2.01 MB

zpráva_Borovná.pdf

1 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (26.07.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (12.10.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč