Borovná

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorovného uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Níže pod textem je uvedena dokumentace územního plánu včetně jejich změn. Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme níže pod textem rozkliknout Úplné znění Územního plánu Borovná po změně č. 1 a otevřít výkres "587184_2_HLV_UZ" v kombinaci s textem "ÚP_Borovná_ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ_č1", kde jsou uvedeny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Územní plán Borovná
Územní plán Borovná vydalo zastupitelstvo obce Borovná dne 30. 3. 2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 4. 5. 2009.
Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít níže pod textem "05_Koordinační výkres" v kombinaci s "Textová část_výrok", kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Změna č. 1 Územního plánu Borovná
Změnu č. 1 Územního plánu Borovná vydalo zastupitelstvo obce Borovná dne 24. 4. 2023. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne 30. 5. 2023.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Borovná
Pořizovatel (MěÚ Telč) předloží dle § 55 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Borovná za období 5/2009 - 5/2015 (dále jen "Zpráva") projednalo zastupitelstvo obce usnesením č. 12/09/15 ze dne 29. 9. 2015. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Borovná, které byly schváleny stejným usnesením.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Borovná za období 6/2015 - 12/2019 projednalo zastupitelstvo obce usnesením č. 18/08/20 ze dne 31. 8. 2020. Zpráva obsahuje požadavek na zpracování změny ÚP a Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Borovná, které byly schváleny stejným usnesením.

Do územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout na
  • Obecním úřadě Borovná;
  • Městském úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování;
  • Městském úřadu Telč, odbor stavební úřad;
  • Krajském úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu.
 
Pořizování územních plánů: Mgr. Edita Červenková (edita.cervenkova@telc.eu, tel. 567 112 427)
Závazná stanoviska: Ing. arch. Lukáš Pivonka (lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423)
 
 

1 dokumentů

   2,01 MB

zpráva_Borovná.pdf

1 dokumentů

9 dokumentů

5 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (26.07.2012) , UPRAVIL: Edita Červenková (15.06.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč