Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vzdělávání v eGon Centru Telč

loga ESF, EU a OPLZZ

Projekt:
Vzdělávání v eGon Centru Telč

Žadatel: Město Telč

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Výzva: č. 40 – výzva pro předkládání IP 4.1 – Vzdělávání v eGoncentrech krajů a obcí s rozšířenou působností

Oblast podpory: 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Doba realizace projektu: 1. října 2009 – 30. září 2012

Obsah projektu:
eGON Centrum obce s rozšířenou působností Telč zajistí školení pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva ORP a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak spádově úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci „eGON centra“ obce s rozšířenou působností a projektu schváleného dle této výzvy.

Cíl projektu: 145 podpořených osob, 2200 úspěšných absolventů (vydaných certifikátů)

Výsledek:  Hlavním výsledkem projektu Vzdělávání v eGon Centru Telč bylo jeho samotné zřízení, prostřednictvím kterého si úředníci, zaměstnanci úřadů územních samosprávných celků, volení zastupitelé územních samosprávných celků a zaměstnanci zřizovaných organizací na území ORP Telč zvýšili výkonnost a kvalitu poskytovaných služeb veřejné správy občanům správního území. Dalším z naplněných cílů je zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků, zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.
V rámci projektu bylo vybudováno Vzdělávací eGon Centrum Telč, které v prvních měsících realizace sídlilo v Základní škole Masarykova v Telči. Ihned po zakoupení vlastní didaktické techniky bylo přesunuto na radnici Městského úřadu Telč. Občas nám prostor také poskytla kancelář Mikroregionu Telčsko. Kvůli občasným přesunům jsme se, kvůli snadné manipulaci, rozhodli pořídit přenosné notebooky. Dále byl pořízen dataprojektor s výsuvným držákem, plátno, multifunkční tiskárna a zařízení na zajištění připojení k internetu vč. kabelů.
 
Cílovou skupinou vzdělávacího projektu byli vlastní úředníci a zaměstnanci, členové zastupitelstev obce s rozšířenou působností a obcí v jejím správním obvodu a dále zaměstnanci organizací, zřizovaných těmito obcemi, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Celkem jsme zaznamenali 174 podpořených osob. Největším podílem toho čísla jsou zaměstnanci ORP Telč, starostové obcí a v poslední řadě zaměstnanci malých obcí.
 
Vzdělávání probíhalo jak formou prezenčních kurzů, tak formou tzv. e-learningů, což je elektronická verze vzdělávání. Obě verze kurzů byly cílové skupině poskytnuty zdarma. Kurzy připravil a bezplatně poskytl Institut pro veřejnou správu prostřednictvím centrálního e-learningového výukového prostředí. Okruh nabízených kurzů v eGon Centru Telč a sestavování plánů vzdělávání zpracovával manažer vzdělávání ve spolupráci s lektory zejména v souladu se vzdělávací osnovou IVS a také dle zájmu studentů. O nabízených kurzech se zájemci dozvídali z webu města, e-mailů, telefonicky, z tištěných letáků, v informačním magazínu Mikroregionu Telčsko a osobní informací na schůzích zástupců města s obcemi ze správního obvodu, na členských schůzích obcí Mikroregionu Telčsko a na poradách zaměstnanců úřadu.
 
Školení prezenčních kurzů a tutorování e-learnigů zajišťovali vlastní proškolení lektoři. Organizaci prezenčních kurzů zajišťoval manažer vzdělávání a z technické stránky informatik projektu. K prezenčním kurzům obdrželi studenti pomocné manuály (doplnění výuky), poznámkové bloky v deskách s chlopněmi a propiskou, dále také dotazníky pro kontrolu spokojenosti s průběhem a obsahem kurzů – vše bylo řádně označeno logy poskytovatele dotace.
 
V průběhu projektu probíhala kontrola a hodnocení výsledků projektu, tzn. ověřování, zda se daří naplňovat stanovené cíle projektu a očekávání cílových skupin. Na základě těchto výsledků jsme realizovali změny v obsahu a formě výuky, způsobu a kvantitě oslovení cílových skupin tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vložených financí a maximálně naplněny cíle projektu a dotačního titulu.
 
V rámci projektu absolvovalo úspěšně kurzy celkem 2095 osob a byl vytvořen 1 inovovaný produkt – souhrnná brožura s aktualizovanými postupy k usnadnění práce s datovými schránkami, obsluhou Czech POINT, zajištěním certifikátu, editací SOVM, převodem dokumentů do formátu PDF nebo použití el. podpisu.
 
Po celou dobu realizace projektu jsme zajišťovali propagaci projektu a informovanost o tom, že projekt je spolufinancován z Evropské unie – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
 
Velkou část práce na projektu odvedla finanční manažerka, která se starala spolu s účetní nejen o finanční část projektu. Všem členům eGon Centra Telč patří poděkování za dobře odvedenou práci pro projekt.
 
Díky projektu Vzdělávání v eGon Centru Telč došlo ke zvýšení kvality veřejné správy a s tím i zlepšení služeb pro občany-klienty veřejné správy, kterým byl co možná nejvíce usnadněn styk občanů s úřady a co nejvíce snížena nepříjemná vyřizování na nich. Veřejná správa tak byla co možná nejvíce zprůhledněna, učiněna otevřenou a občanům bylo umožněno participovat na jejich rozhodnutích a kontrolovat její fungování.
 

Kurzy eGovernmentových dovedností pro eGON centra
http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra/pdfprogramy

1. Obecné základy práce s portálem Czech POINT
2. Czech POINT - Katastr nemovitostí
3. Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu
4. Czech POINT - Rejstřík trestů
5. Czech POINT - Obchodní rejstřík
6. Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů
7. Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství
8. Czech POINT - Insolvenční rejstřík
9. Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče
10. Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů
11. Czech POINT - Agendy pro ISDS I.
12. Czech POINT - Služby ISDS II.
13. Nebojme se žádosti I, aneb K Czech POINTu snadno a rychle
14. Informační systém datových schránek
15. Nebojme se žádosti II, aneb Výzva OP LZZ č. 40 pro vzdělávání v eGON centrech - pro zpracovatele projektů na Výzvu č. 40
16. Zaručený elektronický podpis
17. Spisová služba AthenA
18. Word pro začátečníky
19. Excel pro začátečníky
20. Vidimace a legalizace
21. Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS – kombinovaná forma studia
22. Úvod do eLearningu pro studující– prezenční forma, tutorial pro studenty
23. Spisová služba ICZ – E-spis Lite
24. Administrativní bezpečnost a certifikační politika - neakreditováno
25. Obecné základy práce s portálem Czech POINT – aktualizační kurz 2010
26. Czech POINT – nové agendy dle harmonogramu projektu Czech POINT
27. PowerPoint pro začátečníky - neakreditováno
28. Czech POINT – Evidence obyvatel - neakreditováno
29. Czech POINT – Evidence obyvatel II
30. Základní legislativa v oblasti eGovernmentu
31. Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání
32. GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy - neakreditováno
33. Informační systém datových schránek II - neakreditováno
34. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě - neakreditováno
35. Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2010 (cílová skupiny manažeři - prezenční
36. Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2010 (cílová skupiny školitelé) - prezenční

V přípravě (2010)
1. Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning – kurz pro manažery a školitel
2. Registr obyvatel - odloženo
3. Registr osob - odloženo
4. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - odloženo
5. Registr práv a povinností - odloženo
6. Práce s datovými úložišti
7. Spisová služba Ginis
8. Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu
9. Efektivní veřejná správa
10. Základní registry veřejné správy pro manažery eGON center (primární cílová skupiny manažeři) - odloženo
11. Informační systém o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy(primární cílová skupiny manažeři)
12. Technologická centra (primární cílová skupiny školitelé)

V přípravě (2011)
1. Obecné základy práce s portálem Czech POINT – aktualizační kurz 2011
2. Elektronizace veřejné správy
3. Elektronizace procesů v úřadu
4. Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2011 (primární cílová skupiny manažeři)
5. Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2011 (primární cílová skupiny školitelé)
VLOŽIL: Jitka Šmachová (20.09.2012) , UPRAVIL: Jitka Šmachová (14.06.2013) Administrator (14.06.2013)

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

20.11.2019 - 06.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Obec Sedlejov (PDF 182 kB)

19.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 24/2019 (PDF 50 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Plán investic na r. 2020 (PDF 184 kB)

18.11.2019 - 03.12.2019

Pozvánka na 65. řádnou valnou hromadu, dne 3. 12. 2019 (PDF 336 kB)

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2019 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" konanou dne 16. 12. 2019 (PDF 34 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" - Rozpočet na r. 2020 + Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 (PDF 89 kB)

Aktuality

19.11.2019

Informace o počasívíce

18.11.2019

Obnova lesa na Vysočině, listopad 2019více

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5920 návštěvníků, od otevření expozice 35235 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 06:12:04

  Teplota vzduchu:
  7,6 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1011,2 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE