Formuláře a žádosti

 
Všeobecné

- Žádost o vydání souhrnného sdělení odboru životního prostředí


Lesní hospodářství


Pokyny pro vyplnění výkazu LHE
- Výkaz LHE
- Žádost o dočasné nebo trvalé odnětí, omezení lesního pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa
-Žádost o vydání závazného stanoviska k dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50 m od lesa
- Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa
- Žádost o vyjádření k těžbě
 
Myslivost
 
 
 

 
Ochrana ovzduší


Ochrana přírody a krajiny
 
Ochrana zemědělského půdního fondu
Rybářství
 

Vodní hospodářství

1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu
8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod (domácností)
10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
11 - Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona
12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
13 - Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona
14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromnou nebo havárií, vodohospodářských úprav
16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění
18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění
19 - Ohlášení vodních děl určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
20 - Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
24 - Žádost o výjimku z dosahování dílů ochrany vod
25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
 
VLOŽIL: Pavlína Kretová (30.05.2012) , UPRAVIL: Pavlína Kretová (02.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč