Upozornění pro občany se zaevidovaným trvalým pobytem v sídle ohlašovny evidence obyvatel v Telči

 
Upozornění pro občany se zaevidovaným trvalým pobytem v sídle ohlašovny evidence obyvatel v Telči
Upozorňujeme, že ze zaevidování občana k trvalému pobytu v sídle ohlašovny (adresa nám. Zachariáše z Hradce č. 10 - 588 56 Telč – Vnitřní Město) pro něho nevyplývají k tomuto objektu žádná práva, tj. městský úřad nemá mimo jiné ani povinnost převzít poštovní zásilky této osobě určené. Z výše uvedeného důvodu doporučujeme, aby si tito občané způsob doručování korespondence zabezpečili u pobočky České pošty s.p. – Staňkova čp. 294 – 588 56 Telč např. formou dosílkové služby, P.O.BOXu apod, příp. si zřídili v informačním systému evidence obyvatel tzv. doručovací adresu (v podrobnostech viz níže). Od 1.1.2016 je v souladu s ustanovením § 10c zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném znění místně příslušná ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, povinna zajistit vhodné místo, kde bude možné pro ni, (pokud si nezajistila doručování doporučených zásilek či korespondence zasílané do vlastních rukou některou z výše uvedených variant), uschovat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. V rámci MěÚ Telč je tímto místem určena podatelna městského úřadu se sídlem radnice - nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, 1. nadzemní podlaží, kde budou výše konkretizované písemnosti uschovány po dobu úložní lhůty zásilky a poté budou skartovány. Upozorňujeme, že se bude jednat pouze o úschovu průvodních dokumentů zásilek (oznámení o uložení na poště a výzvy s poučením), nikoliv doručované korespondence, která bude v případě marného uplynutí úložní doby Českou poštou, s.p, pobočkou Telč vrácena zpět jejímu odesílateli.

Dále upozorňujeme na možnost zaevidování občanům na jejich žádost do informačního systému evidence obyvatel kromě adresy trvalého pobytu i tzv. doručovací adresu. O její zřízení může požádat osobně občan s trvalým pobytem ve městě Telči na MěÚ – ohlašovně evidence obyvatel – Na Sádkách 453 – Telč, kde jsou k dispozici i přihlašovací formuláře. Na doručovací adresu mu budou (pokud nemá aktivovanou datovou schránku nebo pro konkrétní správní či soudní řízení neoznačil jinou adresu pro zasílání) písemnosti podle zvláštního právního předpisu doručovány. Souhlas vlastníka nemovitosti, do které si fyzická osoba doručovací adresu zřizuje, není podle stanoviska Ministerstva vnitra při zaevidování vyžadován. Stejným způsobem provede fyzická osoba změnu nebo zrušení doručovací adresy v evidenci obyvatel, správní poplatek se za tyto úkony nevybírá. Zřídit doručovací adresu v sídle ohlašovny evidence obyvatel není možné.

Zároveň osoby, kterým byl trvalý pobyt zaevidován v sídle ohlašovny, upozorňujeme, že jsou podle ust. § 14 odst. 1) písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, povinny do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž bude uvedena adresa trvalého pobytu Telč, Telč-Vnitřní Město, náměstí Zachariáše z Hradce 10. Stávající občanský průkaz dle ust. § 11 odst. 1) písm. d) výše citovaného zákona pozbude platnosti. 
 
 
VLOŽIL: Renáta Koníčková (21.11.2013) , UPRAVIL: Renáta Koníčková (11.11.2016)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč