Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje každoročně dotační program - podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností v termínech podle Zásad programu.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Z programu nelze hradit náklady na:

- modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
- úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
- pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

V současné době je vyhlášena výzva s termínem pro odevzdání žádostí do 28.2.2020.

Více zde (včetně formuláře žádosti a zásad programu): https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Výzva 2020.pdf

Doporučení pro žadatele.pdf

VLOŽIL: Vladimír Švec (06.09.2012) , UPRAVIL: Vladimír Švec (09.02.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

12.07.2020
16:56:20
Teplota vzduchu 17.9 °C
Rychlost větru 14.4 km/h
Tlak vzduchu 1025.7 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 1.5
Sluneční záření 200 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč