Dotace Kraje Vysočina na obnovu památek v roce 2023

Informujeme všechny vlastníky nemovitých i movitých kulturních památek, že Kraj Vysočina obdobně jako v minulých letech vyhlásil i pro rok 2023 program zaměřený na financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina. Dotace je poskytována v rámci Fondu Vysočiny, program Památky 2023 a může být využita na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, tj. údržba, oprava, rekonstrukce a restaurování prováděná v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.
 
 
Termín pro podávání žádostí na kraj Vysočina je stanoven do 15.2.2023. Více informací k dotačnímu programu naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina (https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02861?kat=999&s=aktivni).
 
Upozorňujeme zájemce o tuto podporu, že podmínkou poskytnutí dotace z Kraje Vysočina je příspěvek města v min. výši 10% nákladů. Z tohoto důvodu je nutné (nejpozději do 1.2.2023) požádat o příspěvek na Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč (Nám. Záchariáše z Hradce 10, kontakt: Vladimír Švec, vladimir.svec@telc.eu, tel.: 567 112 421). K žádosti o příspěvek města postačí na MěÚ Telč předat mimo kontaktních údajů žadatele jednoduchou charakteristiku obnovy a propočet nákladů obnovy. 
VLOŽIL: Vladimír Švec (26.01.2021) , UPRAVIL: Vladimír Švec (03.01.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč