TZ 17.12.2015 - Nový odpadový systém v Telči 2016

Tisková zpráva města Telče

Popelnice na papír a plast zdarma – nový odpadový systém v Telči

V Telči a v dalších třinácti obcích v okolí začne od nového roku 2016 fungovat zcela nový systém svozu a likvidace odpadů. Jeho cílem je do budoucna zabránit zdražení odpadů a tím umožnit lidem úsporu na poplatcích. Zároveň systém občany podpoří ve třídění tím, že bude pohodlnější. Telč totiž rozdá zdarma do domácností celkem 1 400 nádob na plast a papír a na jaře i dotované kompostéry.

Nový rok přinese hned několik novinek. Pro směsný komunální odpad budou vozy jezdit pravidelně po 14 dnech. A v týdnech mezi svozem komunálního odpadu se začne svážet i tříděný odpad z domácností. Lidé si proto mohou zcela zdarma vyzvednout až 700 modrých 240 litrových nádob na papír a 700 žlutých na plast. Od února bude k dispozici i stovka kompostérů za zvýhodněnou cenu a sběrná hnízda se dovybaví dalšími hnědými popelnicemi na bioodpad.

Občanům, kteří si vyzvednou nádoby na papír a plast, odpadne starost s odnášením tříděného odpadu do mnohdy vzdálených kontejnerů, třídit mohou pohodlně doma. Kvůli zachování maximálního komfortu ale zůstávají i nadále všechna stávající sběrná hnízda s barevnými kontejnery na tříděný odpad, oba sběrné dvory i mobilní svozy objemných, kovových a biologických odpadů.

Od inovací si město slibuje snížení množství směsného komunálního odpadu, který se za vysoké poplatky ukládá na skládkách. A na druhé straně zvýšení množství vytříděného odpadu, který se dá prodat a tím snížit celkové náklady odpadového hospodářství ve městě. A pokud se systém zaběhne, měl by časem přinést i snížení nákladů pro ty obyvatele, kteří se do třídění zapojí aktivně. Navíc v nově nastaveném systému vzniknou nová pracovní místa pro místní obyvatele. Celý systém vznikal na podkladě studií a sběru dat z pětiletého projektu, který probíhal v Mikroregionu Telčsko, z aktuálních odpadových auditů obcí a ze zkušeností dalších měst, kde již podobný systém léta funguje.

To, že dvoutýdenní interval pro vývoz popelnic se směsným odpadem domácnostem postačí, ověřilo i terénní zjišťování v Telči, kdy zhruba 15% obyvatel nevystavuje popelnici ven k vývozu každý týden. A i ty vystavené jsou zaplněny průměrně z poloviny. Samozřejmě, pokud by kapacita někomu nestačila, např. v zimním období při topení tuhými palivy, může si pořídit další nádobu. Cena za odpad se pro něj nezmění, neboť poplatek je počítán na hlavu.

„Stávající systém, provozovaný externími společnostmi, nenabízí žádnou motivaci ke zlepšování stavu a tak plynule směřuje k výraznému zdražení. O svoz a likvidaci odpadu se proto bude od ledna 2016 starat dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance www.ohrr.cz. Ten založilo dohromady čtrnáct obcí regionu, které chtějí se všemi druhy odpadů hospodařit samostatně“, říká Pavel Komín, předseda svazku a místostarosta Telče.

Velkou inspirací pro celý systém bylo podobné historické město Mikulov a obce v okolí. Zde šetří nejen náklady občanů, ale i obecní rozpočty a Mikulov byl už dva roky po sobě vyhodnocen jako nejlépe třídící město na jižní Moravě. V Telči doufají, že jednou budou stejně dobří v Kraji Vysočina.

„Novinky v oblasti odpadového hospodářství by měly lidem zajistit větší komfort při třídění a měly by také snížit množství směsného odpadu. Náklady na jeho likvidaci jsou totiž pro obce už nyní tak vysoké, že místní poplatek na jejich pokrytí nestačí. Pokud bychom nyní nezačali zavádět nový systém, hrozilo by po avizovaném zákazu skládkování od roku 2024 výrazné zdražení poplatků jak pro město, tak i pro obyvatele“, dodává telčský starosta Roman Fabeš.

V Telči 17. 12. 2015

VLOŽIL: Ilona Jeníčková (21.12.2015)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

08.08.2020
16:39:04
Teplota vzduchu 29.8 °C
Rychlost větru 9.6 km/h
Tlak vzduchu 1019 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 3.0
Sluneční záření 534 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč