Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a odpady

 

Od 1.1.2016 svoz a likvidaci odpadu zajišťuje pro město Telč dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance, resp. založená regionální společnost OHR services s.r.o. . Město Telč je spolu s dalšími obcemi v okolí zakládajícím členem tohoto svazku.
 
Každá právnická osoba (podnikatelská, státní organizace, neziskové organizace, školy aj.) nebo podnikající fyzická osoba musí dle zákona o odpadech zajistit likvidaci svých odpadů. Likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech jsou subjekty povinné náležitě doložit (v rámci průběžně prováděných kontrol orgány státní správy či České inspekce životního prostředí). Pokud subjekty nemají na likvidaci odpadu uzavřenou smlouvu s oprávněnou svozovou společností či s Městem Telč, vystavují se velkému riziku udělení nemalé finanční sankce.
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte se obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu nebo i přímo na zástupce svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance, svozové společnosti OHR services s.r.o.  - info@ohrr.cz, 608 547 704, www.ohrr.cz.
 
Upozorňujeme, že podnikatelské osoby (fyzické i právnické) a jiné právnické organizace (státní organizace, neziskové organizace, školy aj.), které nemají uzavřenou smlouvu se společností OHR services s.r.o., případně s jinou svozovou společností se vystavují riziku nemalých pokut.
Zároveň upozorňujeme původce odpadů, kteří ročně vyprodukovali nebo nakládali s odpadem v množství větším než 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun ostatního odpadu, na povinnost podat úplné a pravdivé hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi. Hlášení se zasílá do 28. února v datovém standardu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Formulář k vyplnění je k dispozici na webových stránkách www.ispop.cz. Případné dotazy zodpoví: Věra Mikešová, tel. 567 112 492, MěÚ Telč, odbor životního prostředí, pracoviště Na Sádkách 453, Telč.
 

 

VLOŽIL: Vladimír Švec (07.01.2015) , UPRAVIL: Lukáš Nosek (26.09.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč