Oběhové hospodářství Renesance

Oběhové hospodářství Renesance je dobrovolný svazek obcí s hlavním předmětem činnosti zabezpečit kompletní služby v oblasti nakládání s odpady.
Povinnost zajistit nakládaní s odpadem je uložena na jeho původci, což jsou jednotlivé obce a města. Cílem vzniku svazku obcí je řešit si odpad samostatně, vymanit se z vlivu nadnárodních společností, snaha o efektivitu a úsporu při nakládání s odpady v našem regionu.
Proto byl založen dobrovolný svazek obcí OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE jehož zakladateli je nyní 11 obcí, 2 městysy a město Telč. Předpokládá se postupné rozšiřování členské základny svazku o nové členy/obce.

Důvod založení:
- Svozová společnost v rukách obcí, vyšší podíl obce na rozhodování
- Sdružení = efektivita
- Připravit se na zákaz skládkování komunálního odpadu, který je plánován na rok 2024
- Osvěta obyvatelstva o hierarchii nakládání s odpady
- předcházení vzniku odpadu,
- příprava k opětovnému použití,
- recyklace odpadů,
- jiné využit odpadu, např. energetické,
- v poslední řadě odstranění odpadu skládkováním.
- Maximální podpora třídění odpadu (popelnice do domácností)

Proč název oběhové hospodářství:
Je to moderní trend a náhrada za dříve (i dnes) hojně využívaný termín „odpadové hospodářství“. Mělo by to odrážet smysl celého budoucího nakládání s odpady, tedy pokud konkrétní věc ztratí své původní poslání nebo je ukončena jeho životnost, je vysílána znovu do oběhu jako surovina pro další využití, materiál pro zpracování, předmět k opravě…

Ustavující valná hromada se konala 5. 8. 2015 v Mrákotíně. Nyní byla podána žádost o registraci a přidělení IČ.

ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY JSOU:
Město Telč, IČ: 00 286 745, zastoupené místostarostou města Pavlem Komínem
Městys Nová Říše, IČ: 00 286 311, zastoupený starostou Ing. Jaroslavem Pachrem
Městys Stará Říše, IČ: 00 286 648, zastoupený starostou Zdeňkem Svobodou
Obec Černíč, IČ: 00 285 722, zastoupená starostkou Janou Cechovou
Obec Dolní Vilímeč, IČ: 00 373 656, zastoupená starostou Antonínem Doležalem
Obec Hostětice, IČ: 00 373 702, zastoupená starostou Ing. Jiřím Kadlecem
Obec Krahulčí, IČ: 00 286 168, zastoupená starostou Pavlem Líbalem
Obec Lhotka, IČ: 00 373 800, zastoupená starostou Janem Janouškem
Obec Mysletice, IČ: 42 634 598, zastoupená starostou Karlem Dolským
Obec Nevcehle, IČ: 00 286 303, zastoupená starostou Karlem Hiršem
Obec Pavlov, IČ: 00 286 401, zastoupená starostou Františkem Popelářem
Obec Řídelov, IČ: 00 543 748, zastoupená starostou Radkem Maryškou
Obec Sedlejov, IČ: 00 286 605, zastoupená starostou Ing. Milanem Benešem
Obec Vystrčenovice, IČ: 00 373 982, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Drexlerem

Více informací na www.ohrr.cz
 
VLOŽIL: Vladimír Švec (04.09.2015) , UPRAVIL: Vladimír Švec (03.01.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč