Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství

OHRRMěsto Telč v roce 2017 spustilo motivační systém pro občany města Telče v oblasti odpadového hospodářství. Vážíme si občanů, kteří přistupují k nakládání s odpady, tak jak je v moderní společnosti běžné. Tedy snaha o maximální separaci tříditelných složek odpadu, snižování směsného komunálního odpadu z domácnosti. Město Telč se snaží svými aktivitami posilovat zájem občanů o třídění – ať již je to zdarma distribuce nádob na plast a papír do domácností a pravidelný odvoz od domácností, distribuce kompostérů pro občany za cca 10% nákupní ceny, rozsáhlá propagace (letáky, semináře, akce na školách apod.). V roce 2017 si navíc mohou občané zdarma vyzvednout třídící tašky do domácností - více informací zde: http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/
odpadove_hospodarstvi/tasky_na_trideni_pro_obcany


Cílem motivačního systému je odměnit občany na základě relevantních údajů. Tedy množství produkovaného odpadu z domácnosti a počtu výsypů. Vždy v přepočtu na jednoho člena domácnosti. Již nyní je svozovou společností každá vysypaná odpadová nádoba evidována a zanesena do databáze.

Snahou je vytvořit motivační systém na dobrovolné bázi. Registrovat se mohou rodinné a bytové domy, vždy však pouze jako celek. Tedy vždy na jedno číslo popisné jedna registrace. Svozová firma eviduje svoz nádob od čísla popisného a následně za dané referenční období systém přepočte množství svezeného odpadu na jednoho člena domácnosti (jsou zahrnuty pouze trvale žijící obyvatelé v domácnosti - poplatníci). V případě bytových domů systém přepočte množství svezeného odpadu na jednoho trvale žijícího obyvatele bytového domu.

Na základě výše uvedeného výpočtu bude nastaven motivační systém, systém odměn pro občany.

V případě, že máte zájem být zahrnuti do motivačního systému, prosíme, vyplňte přiložený formulář.

Děkujeme.

Motivační systém zastřešuje Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Telč. Kontaktní osoba pro případné dotazy: Vladimír Švec, tel. 567 112 421, e-mail: vladimir.svec@telc.eu

Mobilni rozhlasV případě, že chcete získávat aktuální informace v oblasti odpadového hospodářství v Telči, či jiné aktuální informace, doporučujeme využít službu Mobilní rozhlas.

Motivační systém.xls

VLOŽIL: Vladimír Švec (28.02.2017) , UPRAVIL: Vladimír Švec (06.12.2017)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářství

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč