Kalendář akcí

01.06.2023 - 07.01.2024

Jan Křen Z čeho je svět?

Typ akce: výstava


Jan Křen Z čeho je svět? Výstava obrazů Jana Křena v Městské galerii Hasičský dům

Výstava připomíná sto let od narození tohoto nepřehlédnutelného tvůrce a myslitele. Navazuje na umělcovy dřívější výstavy v Telči (2008), Českých Budějovicích (2009), Rajhradu (2010), na dvě výstavy v Jihlavě (2011), na kterých se kurátorsky podílel David Bartoň, a na mnohaletou výstavu jeho stěžejních obrazů na věži sv. Ducha v Telči (1998–2017). Výstavu v městské galerii budete moci navštívit od 31. května až do 7. ledna 2024.
 

 
„Když jsem se v zemědělství nemohl uplatnit, tak jsem po práci začal malovat – většinou v noci. Prvně jsem namaloval lesní chalupu – olejem – sehnal jsem pár barev, na ředidlo jsem neměl, barvy byly zaschlé, tak jsem to ředil sádlem. Obraz se povedl a tak, jak jsem měl pár peněz, jsem maloval. Prvně jsem myslel na prodej, ale vlastně hned mě to přešlo, protože co se líbilo druhému a chtěl to tak namalovat, to se nelíbilo mně. A tak jsem začal malovat obrazy pro sebe. Já jsem to jinak neuměl.“                                         
Jan Křen
Kalendář akcí
Jan Křen na archivní fotografii

Jan Křen (10. 9. 1923 – 10. 4. 1998) pocházel z Mysliboře, vesnice nacházející se čtyři kilometry severně od Telče. Byl nejstarším ze šesti synů středního zemědělce. Chodil do pětitřídní obecné školy v Mysliboři, potom studoval reálné gymnázium v Telči. Učil se celkem snadno, pouze odmítal rozlišovat měkké a tvrdé i/y. Proto také ve čtrnácti letech z gymnázia odešel a pracoval doma v zemědělství. Od dětství kreslil a maloval, zprvu ovlivněn Mikolášem Alšem. Zajímal se o filosofii a přírodní vědy – hlavně o fyziku. Dělal pokusy s křížením rostlin, s krmením dobytka vodními rostlinami, sbíral nerosty, byl vynálezcem a zlepšovatelem. Za války strávil několik měsíců na nucených pracích v Rakousku. V roce 1951 se oženil. Měl čtyři syny. V roce 1956 byl donucen vstoupit do Jednotného zemědělského družstva. Nejdříve zde pracoval jako zootechnik, později jako řadový člen. V myslibořském kulturním domě pořádal výstavy obrazů, besedy a přednášky na téma umění, filosofie, teoretická fyzika, biologie, ekologie a mineralogie. Spolu s telčskými učiteli výtvarné výchovy Václavem Ondráčkem, Janem Urbancem a Josefem Závodským tvořil výtvarnou skupinu MT. V devadesátých letech 20. století pomáhal svému nejmladšímu synovi soukromě hospodařit. Psal paměti, filosofické úvahy a vedl rozsáhlou korespondenci. Zde nás zaujme i jeho talent literární. Za svůj život vytvořil přibližně tisíc obrazů namalovaných olejovými barvami na sololitu. Některé Křenovy obrazy můžeme vnímat jako naivní malbu, jiné jsou impresionistické, expresionistické, jiné v duchu symbolismu, pointilismu, dada či surrealismu. Z českých výtvarníků nám nejvíce připomene Pavla Brázdu, ze světových umělců Fernanda Botera či Fridu Kahlo.

Své obrazy však nevytvořil Jan Křen z důvodů estetických, ale filosofických. Vzniklo tak originální malířsko–filosofické dílo spojující lidovou tvorbu s úvahami o vzniku a fungování vesmíru a o postavení člověka v něm. Nechybí zde ani poezie a svérázný humor glosující život venkovské společnosti v době reálného socialismu.

Křenovo svérázné myšlení a mnohostranné zájmy přispěly k tematické i stylové různorodosti obrazů a k výsledku, který zaujme odborníky i naprosté laiky. Křenovu osobnost dokreslují i jeho drobné filosofické a literární úvahy. Jednu z nich můžeme citovat:

Speciálně o vývoji.
Je třeba opravit omyl. Ten omyl je asi vědecký, neboť vědci vymysleli, že člověk pochází z rodiny opic. Je sice pravda, že má podobné kosti a jiné údy a zvyky, kterým se sice říká opičení, ale to jsou jen podružné vlastnosti. V podstatě nemá s opicemi skoro nic společného. Opice žijí na stromech nebo se jinak potloukají po ekologii a po světě. Ale člověk žije v bytovce nebo ve vile, po světě se nepotlouká, ale cestuje za kulturou a mimo toho staví náměstí, mrakodrapy, pyramidy, kostely, mosty, dráhy a lodě a nepotlouká se po ekologii a večer jde domů nebo do hotelu, jen výjimečně do spacáku. Člověk nevřeští, ale zpívá. Je sice pravda, že někteří jedinci zpívají podobně jako vřešťani, ale to je podobnost opět čistě náhodná. A je to možná zaviněno nekvalitním přenosem. A když zpívá doma na gramofon, tak do toho nikomu nic nejni. A někdy to není ani od člověka, ale od jeho psa. Dále opice trhají banány a tím ničí ekologii. Člověk banány netrhá, ale kupuje a šlupky hází do odpadkových košů. A když už musí pro svoje zachování rodu něco pojíst, tak si to vypěstuje umělýma prostředkama na poli, aby nepoškodil ekologii. To už opice nedovedou a ani je to nenapadne. A ani nedovedou léčit. A zachraňovat lidi a děti od smrti. Třeba dítě vběhne do cesty a mladý muž ho zachrání. To mezi opicema ani nejde, protože opice nemají ani auta, ani cesty. A nemají ani metro, ani město. A taky nač by to měly, když nemají peníze. Když nemají peníze, nemůžou dělat města a vodovody a volit královnu krásy.
 David Bartoň
Více informací o umělci lze najít na stránkách www.jankren.cz.

Otevírací doba galerie
červen - říjen: úterý - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
listopad - prosinec: pátek - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
leden: pondělí, pátek - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

Jan Křen / What is the world made of?

Jan Křen / Woraus besteht die Welt?


 

Organizátor akce
Město Telč
Eva Janoušková
567112405
nám. Zachariáše z Hradce 10
ok@telc.eu
http://www.telc.eu/


Místo konání: Městská galerie Hasičský dům


04.09.2023 - 29.09.2023
28.07.2023 - 30.09.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
06.09.2023 - 30.09.2023
06.09.2023 - 30.09.2023
06.09.2023 - 08.10.2023
11.07.2023 - 31.10.2023
01.08.2023 - 30.11.2023
01.06.2023 - 07.01.2024
09.08.2023 - 28.01.2024
17.06.2023 - 31.01.2024
07.07.2023 - 31.01.2024
VLOŽIL: Dušan Novotný (20.02.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (01.04.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč